Regija i svijet

Slovenija: Komisija za sprečavanje korupcije je izdala upozorenje sedmorici ministara

U Sloveniji Komisija za sprječavanje korupcije vodi prekršajne postupke i izriče sankcije ministrima. U BiH, ministri, premijeri i glavni tužioci ignorišu rad i pozive na saslušanja parlamentarnih komisija, Agencija za prevenciju korupcije frustriranoj javnosti objašnjava da joj nije posao da ukazuje i procesuira konkretna djela, a o uspješnosti u prevenciji govori sveprisutnost korupcije u društvu. A o pravosuđu najbolje govore njegovi (beznačajni) rezultati. (Antikorupcija)

Komisija za sprječavanje korupcije okončala je prekršajne postupke koje je vodila protiv sedmorice sadašnjih i bivših ministara zbog neblagovremenog prijavljivanja subjekata koji su pod ograničenjem poslovanja. U svih sedam postupaka, koji su pravosnažno okončani, komisija je ministrima izrekla opomenu. To su Matej Archon, Tanja Fajon, Boštjan Poklukar, Emilija Stojmenova Duh i Dominika Švarc Pipan, kao i tadašnji ministri Sanja Ajanović Hovnik i Danijel Bešič Loredan.

Prekršio Zakon o integritetu

Kako su objasnili, komisija je u maju 2023. godine dobila novinarska pitanja iz kojih je proizašlo da pojedini ministri aktuelne vlade nisu izvještavali o subjektima koji podliježu ograničenjima poslovanja u skladu sa Zakonom o integritetu i sprječavanju korupcije. Stoga je komisija kod organa u kojima obavljaju funkciju (ili su je obavljali) proveravala da li su prijavljivali veze sa određenim pravnim licima. “Službena lica su dužna obavijestiti organ u kojem obavljaju svoju dužnost o subjektima za koje se primjenjuju ograničenja u poslovanju, jer ovaj organ sa tim subjektima ne smije poslovati (ili može poslovati samo pod određenim okolnostima)”,  objašnjeno je. Nadležni organ zatim Komisiji dostavlja spisak subjekata koji podliježu ograničenjima poslovanja.

Komisija je, na osnovu odgovora ministarstava i vladinog ureda da službenici nisu izvještavali o konkretnim predmetima, pokrenula prekršajni postupak protiv sedam pomenutih ministara. U prekršajnom postupku utvrdila je da su povrijedili šesti stav člana 35. Zakona o integritetu prema kojem se moraju prijaviti ministarstvu u roku od mjesec dana od stupanja na dužnost, a najkasnije u roku od osam dana od svake promjene, o subjektima. na koje se primjenjuju poslovna ograničenja.

Izvještavanje se odnosi na subjekte u kojima oni sami ili članovi njihove porodice učestvuju kao upravnik, član uprave ili zakonski zastupnik, ili neposredno ili preko drugih pravnih lica u više od pet posto osnivačkih prava, upravljanja ili kapitala.

Poštovano načelo proporcionalnosti

Uzimajući u obzir utvrđeno činjenično stanje i načelo srazmjernosti, Komisija je svim prekršiocima izrekla prekršajnu sankciju upozorenja, jer je Zakonom o prekršajima propisano da se ista može izreći ako je prekršilac prije donošenja rješenja izvršio propisanu obavezu, dodano. Svi službenici su naknadno ispunili obavezu da se prijave organima vlasti u kojima obavljaju (ili su obavljali) svoje funkcije.

Komisija je istakla i da je, sa stanovišta jačanja povjerenja u rad javnog sektora, veoma važno da se najviši predstavnici vlasti ponašaju odgovorno i u skladu sa zakonom, jer se od njih očekuje da budu primjer i da vode računa o eliminisanju rizika, jačanju integriteta i transparentnosti javnog sektora.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije