Građanski aktivizam u susjedstvu

BIRODI će formirati alternativna antikorupcijska tela

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) će ove godine u Srbiji, počev od Beograda, izrađivati "alternative antikorupcijske planove" i formirati "alternativna antikorupcijska tela".

BIRODI je objasnio da, uz pasivno postupanje Agencije za borbu protiv korupcije i nadležnog ministarstva, velika većina lokalnih samouprava “pruža efikasan otpor uvođenju antikorupcijskih planova i formiranju nezavisnih tela”.

Tako Niš nema ni lokalni plan ni telo, iako je model borbe protiv korupcije nastao baš u Nišu, na čelu čije gradske uprave je sada bivša članica Lokalnog antikorupcijskog tela.

“Uz rame Nišu je Beograd koji ne namerava da se pridruži metropolama koje imaju svoj sistem za borbu protiv korupcije (kao što su) Beč, Berlin, Hamburg, Amsterdam, Antverpen, London, Njujork, Sidnej. Umesto toga, tri i po godine glavni grad Srbije odbija da započne izradu plana za borbu protiv korupcije i formira nezavisno telo”, saopštio je BIRODI.

Ta organizacija civilnog društva dodaje da je suzbijanje korupcije bilo upisano u Nacionalnu strategiju iz 2005. godine, odnosno u preporuku GRECO-a iz 2004. godine za sve bivše socijalističkke države.

Oznake
Pogledaj više

Građani u akciji