Građanski aktivizam u susjedstvu

Srbija: AF23X – Raste broj zločinaca na spisku “nevinih žrtava”

Antifašistički front 23. oktobar (AF23X), koji čine “pojedinci i pojedinke, aktivisti i aktivistkinje, koji su se udružili u zajedničkoj borbi protiv fašizma”, pokušava spriječiti SNS-ovu vlast Novog Sada u još jednom činu revizionizma i relativizacije zločina počinjenih u Drugom svetskom ratu od strane fašističkih zločinaca i njihovih saradnika – gradnji spomenika tobožnjim “nevinim (komunističkim) žrtvama 1944/45.”, upozoravajući da se na spisku žrtava, kojima se podiže spomenik, nalaze i osuđeni ratni zločinci, pripadnici ustaškog pokreta, honveda i srpski kolaboracionisti. Front je u dva navrata, ovim povodom, organizovao i proteste. A u protestima im se pridružilo i više opozicionih stranaka, aktivista i organizacija i pojedinaca koji su predali i peticiju sa oko 5.000 potpisa građana i apelovali na gradsku vlast da ne gradi spomenik pod ovim uslovima ili da prethodno sa spiska žrtava izbaci ratne zločince. I prethodni i aktuelni gradonačelnik su se o te apele oglušili. Kao što se i bosanskohercegovački oglušuju o zahtjeve za skidanje imena zločinaca i saradnika nacista sa ovdašnjih ulica, trgova, škola,... (Antikorupcija)

Antifašistički front 23. oktobar ukazao je danas (23.12.2022.) da su pronađeni novi ratni zločinci na spisku na osnovu kojeg je gradska vlast donela odluku o izgradnji spomenika “Nevinim žrtvama 1944/45”.

Podsećaju da AF23X od početka svog delovanja aktivno iskazuje protest protiv postavljanja ovakvog spomenika i radi na identifikaciji ratnih zločinaca koji se nalaze na ovom spisku. Do sada su, dodaju, na pomenutom spisku identifikovali 23 ratna zločinca kojima, između ostalih, Grad Novi Sad želi da podigne spomenik.

“U međuvremenu smo sa pomenutog spiska identifikovali osam novih ratnih zločinaca”, ističu.

ALILOVIĆ STIPA (RKTG-34277) nadničar iz Petrovaradina; streljan je kao ratni zločinac 1944. godine.

BOŠNJAK ANTE (RKTG-34278) policijski agent iz Petrovaradina; osuđen na smrt presudom Vojnog suda Sremske vojne oblasti u Sremskoj Mitrovici 1944. godine; nalazi se na spisku ratnih zločinaca Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini (elaborat Akcija Viktora Tomića i pokretni preki sud u Sremu).

VICKOVIĆ GAŠPAR (RKTG-34304) ustaša i ratni zločinac iz Sremske Kamenice; nalazi se na spisku ratnih zločinaca Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini (elaborat Akcija Viktora Tomića i pokretni preki sud u Sremu).

VICKOVIĆ MATIJA (RKTG-34305) zemljoradnik iz Sremske Kamenice; ustaša, poginuo u borbi; nalazi se na spisku ratnih zločinaca Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini (elaborat Akcija Viktora Tomića i pokretni preki sud u Sremu).

VISKOVIĆ/VICKOVIĆ PETAR (RKTG 34306 i 53750 – dva puta je evidentiran u spisku) gostioničar i ustaša iz Sremske Kamenice; nalazi se na spisku istaknutih ratnih zločinaca; ubijen/poginuo u Sloveniji 1945. godine.

VICKOVIĆ FRANJA (RKTG-34303) vinogradar i ustaša iz Sremske Kamenice; streljan je kao ratni zločinac 1945. godine; nalazi se na spisku ratnih zločinaca Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini (elaborat Akcija Viktora Tomića i pokretni preki sud u Sremu).

ĐUREKOVIĆ PAJA (RKTG-35466) zemljoradnik iz Bukovca; osuđen je na smrt 1945. kao ratni zločinac zbog učešća u akciji Viktora Tomića u Sremu 1942. godine; nalazi se na spisku ratnih zločinaca Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini (elaborat Akcija Viktora Tomića i pokretni preki sud u Sremu).

ZEBIĆ IVAN (RKTG-34307) policijski agent iz Sremske Kamenice, streljan je kao ratni zločinac nakon oslobođenja Vojvodine 1944. godine; nalazi se na spisku ratnih zločinaca Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini (elaborat Akcija Viktora Tomića i pokretni preki sud u Sremu).

Podsetimo, zbog najave podizanja spomenika AF23X je u proteklih godinu dana organizovao dva protesta na mestu na kojem će se spomenik nalaziti, zatraživši između ostalog da se formira nova komisija koja bi sastavila nepristrasan spisak žrtava.

Oznake
Pogledaj više

Građani u akciji