Građanski aktivizam u susjedstvu

Zvorničke separacije šljunka pod sumnjom

Devastacija priobalja rijeke Drine u MZ Tršić, Zvornik, kao posljedica ilegalne eksploatacije šljunka (Foto: S.Đ.)
Netransparentnost i neefikasnost institucija samo dodatno podstiču javne sumnje u široku rasprostranjenost korupcije, vezane za nelegalnu eksploataciju šljunka, na ovom području.

Nakon objave na portalu Antikorupcija.info da na području Tršića niče separacija šljunka i da je upitna dozvola za njenu gradnju, javili su nam se i građani iz Čelopeka, s tvrdnjama da na području ove mjesne zajednice, na granici sa Tršićem, postoji još jedna separacija, koja je takođe pod sumnjom legalnosti postojanja i rada.

Građani sumnjaju de se radi o separaciji ovdašnjeg preduzeća “10. JUN” d.o.o. Zvornik, koje se, prema privrednom registru, bavi niskogradnjom, izgradnjom puteva, asfaltiranjem, zemljanim radovima, iskopima, nasipima i održavanjem. I koje, prema informacijama, koje je grupa “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Drine na području Zvornika” dobila u JU “Vode Srpske”, ne posjeduje saglasnost niti odobrenje za vađenje i dislokaciju materijala iz vodotoka.

No, vlasnik i direktor ove firme, Radosav Mitrović, u telefonskom razgovoru, nam je izjavio da ta separacija nije njihova i da se uopšte ne bave šljunkom.

Pokušali smo informaciju o (i)legalnosti pomenutih separacija i ko stoji iza njih i iza eksploatacije šljunka na ovom području, provjeriti i u Policijskoj upravi Zvornik, odnosno postavili pitanje da li su preduzimali neke radnje oko utvrdjivanja legalnosti eksploatacije i separacija šljunka na pomenutim mjestima, u kontekstu javno izraženih sumnji građana, ali nam je rečeno da se obratimo pismenim putem.

“Ilegalna separacija u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta “Galija” je samo par stotina metara udaljena od separacije u izgradnji u krugu bivše “Vodoprivrede” u Tršiću. Iako je ta ilegalna separacija vidljiva i sa magistralnog puta Zvornik-Bijeljina niko od nadležnih ne reaguje na njeno postojanje i rad, odnosno na ilegalnu eksploataciju šljunka koja se odvija u njenoj blizini iz korita rijeke Drine. Iz svega navedenog proizilazi da će mještani Tršića i Čelopeka u krugu od nekoliko stotina metara imati dvije separacije šljunka za koje sumnjamo da su izgrađene bez odobrenja nadležnih institucija.”, kažu iz grupe “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Drine na području Zvornika”, vrlo nezadovoljne radom nadležnih institucija u sprječavanju ilegalne eksploatacije šljunka na ovom području i štete koja se nanosi i građanima i prirodi i budžetu.

“Neprihvatljivo je da niko na sve to ne reaguje. Kao što se ne reaguje ni na teretna vozila natovarena šljunkom bez adekvatne prateće dokumentacije i sa teretom koji nije pokriven. Mnogo je tih i drugih pitanja sa sumnjama u sistemsku korupciju za zvaničnike institucija koje bi trebale da se bave ovom problematikom”, stav je grupe “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Drine na području Zvornika”.

Netransparentnost i neefikasnost institucija samo dodatno podstiču javne sumnje u široku rasprostranjenost korupcije, vezane za nelegalnu eksploataciju šljunka, na ovom području. I šire.

Pogledaj više

Građani u akciji