Građanski aktivizam

13 udruženja građana zahtjeva sređivanje stanja u zdravstvu

13 udruženja građana, iz više bh. gradova pokrenuli su inicijativu “Zdravstvo za sve!”, prema ministarstvima zdravlja FBiH i KS, u kojoj  zahtjevaju da se zaustavi propadanje zdravstva, hitno “okonča haos koji vlada već duže vrijeme u pojačano rizičnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji” i da se ponude rješenja trenutne krize zdravstvenog sistema.

Oni traže da se omogući liječenje bolesnih i osigura zdravstvena zaštita građana, za koju očigledno smatraju da je u ovom trenutku ugrožena.

Konstatuju da je loše stanje zdravstvenog sistema uzrokovano lošim upravljanjem sistemom u cjelini a pogotovo u vrijeme krize, kada briga za zdravlje i očuvanje života mora biti pojačana do krajnjih granica.

Apostrofiraju da civilni sektor, udruženja građana i pacijenti traže i zahtijevaju da se odmah preduzmu aktivnosti za rješavanje nastalih problema i da se, u tom kontekstu, kao neophodan preduslov, hitno imenuje ministar zdravstva u Kantonu Sarajevo.

Potpisnici ove inicijative navode i sljedeće konkretne zahtjeve:

 1. Otvaranje zdravstvenih ustanova za sve pacijente kojima trebaju usluge dijagnostike, medicinski tretmani i bolničko liječenje u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata u FBiH.
 2. Da se definiše jasan “put pacijenata” i ta informacija promoviše u svim dostupnim medijima kako bi javnost bila upoznata o istoj. Podsjećamo da je 19. februara uspostavljen ‘put pacijenta’ koji nikad nije funkcionisao u praksi, a imali smo i primjere umiranja pacijenata tokom procesa traženja institucije koja je nadležna za njegov “nivo bolesti”. Činjenica je da su pacijenti zbunjeni, često ne znaju kome da se obrate a posebno zabrinjavaju tvrdnje da se svakodnevno pacijenti upućuju iz jedne u drugu bolnicu “jer ne pripadaju tercijarnom nivou zdravstvene zaštite već sekundarnom”. Postavlja se pitanje- da li pacijent u trenucima bolnog stanja treba sam da otkrije dijagnozu, procijeni da li pripada tercijarnom ili sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, da zna koje institucije pružaju koje usluge te da zna koje su to usluge koje pružaju samo Klinički centri, a koje usluge pružaju samo bolnice…?
 3. Zahtijevamo da Klinički centri u FBiH i bolnice što prije obavijeste javnost: Koliko je trenutno slobodnih kreveta u bolnicama i kliničkim centrima te da se utvrdi da li je oko 1.000 bolničkih kreveta u KCUS prazno, kako se tvrdi u medijima. Koliko je osoba hospitalizirano u KCUS od marta do avgusta 2020. i za koje bolesti i stanja? S druge strane, šef Klinike za infektivne bolesti KCUS Rusmir Baljić rekao je tokom Skupštine KS 20.8.2020. da “u KCUS dnevno dođe i više od 2.000 pacijenata i da sve klinike rade u punom kapacitetu”. Ove oprečne izjave stvaraju dodatnu zbunjenost kod pacijenata koji traže tačnu informaciju i pozivaju inspekcijske i druge nadležni organe da izvrše uvid u popunjenost bolničkih kapaciteta i saopšte javnosti.
 4. Da se za potrebe izolatorija u Kantonu Sarajevo i drugim Kantonima stave na raspolaganje postojeće zdravstvene ustanove koje nisu popunjene a imaju potrebnu infrastrukturu za bolničko liječenje (poput kisika), umjesto, na primjer, studentskih domova koji ne raspolažu adekvatnim higijensko-epidemiološkim uvjetima.
 5. Da se omoguće sredstva za rad zdravstvenim institucijama koje zbrinjavaju pacijente, te da se sredstva namijenjena zdravstvenim institucijama koje ne zbrinjavaju pacijente, preuzmjere na one ustanove koje pružaju usluge pacijentima. Udruženja i građani izražavaju zabrinutost nakon održane sjednice Skupštine KS, 20.08.2020. godine kada je vršilac dužnosti direktora Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Ismet Gavrankapetanović upozorio na kašnjenja uplate za nabavku sredstava potrebnih za rad bolnice koji, prema posljednjem “putu pacijenata” Vlade KS primaju veliki broj pacijenata i pružaju mnogo više zdravstvenih usluga za KS ali i pacijente iz cijele FBiH. Tražimo da Vlada Kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja finansijski prate kapacitete i potrebe svih zdravstvenih institucija koje su realno ovorene za pacijente kako ne bismo doživjeli potpuni krah zdravstvenog sistema.
 6. Udruženja građana i pacijenti zahtijevaju da se značajno unaprijeđi primarna zdravstvena usluga i da se uvede dovoljan broj telefonskih linija za komunikaciju sa pacijentima ali i da se efikasno riješi pitanje transporta covid pozitivnih pacijenata kojima je potrebna zdravstvena pomoć.

U ovoj inicijativi, dostavljenoj medijima, navode se njeni dosadašnji potpisnici:

 1. Udruženje za razoj društva Kap, Sarajevo
 2. Udruženje Futura, Mostar
 3. Udruženje Ruka Ruci, Bihać
 4. Udruženje sa tjelesnim nedostatkom, Bužim
 5. Udruženje distroficara, Buzim
 6. Udruženje Novi život, Tomislavgrad
 7. Udruženje oboljelih od dijabetesa tip 1, Sarajevo
 8. UG Nisi sam
 9. UG Trag, Sarajevo,
 10. Udruzenje Nada
 11. Udruženje Stop mobbing
 12. Bosnian Doctors for disabled
 13. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti, Bužim

Takođe se navodi da se zainteresovana udruženja i pacijenti mogu se pridružiti inicijativi- grupi, putem Facebook stranice: https://www.facebook.com/groups/346049610107447/ .

 

 

 

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije