Građanski aktivizam

Aktivisti poručuju: Studenti žele i znanje i priznate diplome!

„Želimo da se situacija sa akreditacijama u potpunosti ispita i da se praksa izdavanja diploma sa kojima se kasnije nije moguće ni dalje školovati ravnopravno na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a ni zaposliti se na svim radnim mjestima ravnopravno i u državnom i u realnom sektoru riješi!" navodi se u saopštenju za javnost neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, koje, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Studenti, aktivisti neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ su danas, 16.06.2022. godine, organizovali  Banjaluci akciju dijenja informativnih letaka o visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, koja ima za cilj da informišu građane, studente i buduće studente o statusima visokoškolskih ustanova koje građani mogu pohađati.

Uz informativni pult, na kreativan način, i direktno u razgovorima, informisali su buduće akademce o važnosti akreditacija visokoškolskih obrazovnih ustanova, jer samo takve visokoškolske ustanove mogu pružiti i priznate diplome.

Određen broj visokoškolskih ustanova koje izvode nastavu nemaju akreditaciju, odnosno, nisu upisane u registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. To za studente znači da po završetku prvog ciklusa studiranja na takvoj visokoškolskoj ustanovi, nemaju mogućnost nastaviti dalje obrazovanje na nekoj drugoj, akreditovanoj ustanovi. Posredno, to znači i da sa takvom diplomom, onemogućen im je rad u javnom sektoru!

„Želimo da se situacija sa akreditacijama u potpunosti ispita i da se praksa izdavanja diploma sa kojima se kasnije nije moguće ni dalje školovati ravnopravno na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a ni zaposliti se na svim radnim mjestima ravnopravno i u državnom i u realnom sektoru riješi! Organi inspekcije moraju da se uključe i zaustave negativne prakse poput otvaranja i zatvaranja privatnih visokoškolskih ustanova preko noći!“ – aktivisti jednoglasno traže, a već su i naglašavali nekoliko puta u medijima.

Studenti iz Banjaluke pozivaju svoje buduće kolege, kao i sve one koji razmišljaju o upisu fakulteta da se dobro infomišu prije izbora visokoškolske ustanove. Kako su naveli, primjetili su da se studenti, iz neznanja, često zanesu mišlju da je možda studij lakši na jednoj od neakreditovanih visokoškolskih ustanova, te im to kasnije stvori puno neprilika.

Studenti udruženi u ovu neformalnu grupu građana više puta su navodili da očekuju od Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske veće angažovanje u regulisanju oblast visokog obrazovanja, ali očekuju i od nadležnih inspekcija kvalitetnije i češće kontrole!

Studentski aktivisti pozivaju još jednom sve svoje buduće kolege da se na vrijeme informišu šta je najbolje za njihovo visoko obrazovanje, te da se ukoliko žele pridruže aktivizmu koje će visoko obrazovanje podići na najviši nivo!

Građani u akciji