Građanski aktivizam

Alarm Centra za životnu sredinu: U toku je devastacija korita rijeke Bistrice i same rijeke, u svrhu nelegalne gradnje elektrana

Na Facebook stranicama Centra za životnu sredinu i “savezničkih” joj organizacija, u borbi za zaštitu rijeka u BiH, a protiv gradnje mini hidroelektrana na njima, objavljeno je alarmantno upozorenje o nelegalnim radovima na rijeci Bistrici.

Pohlepa, po definiciji, nema sposobnost samokontrole. Taj jedan od 7 biblijskih smrtnih grijeha, odlikuje se egocentričnošću i bezobzirnošću prema drugima, sve do nanošenja ogromnih povreda bližnjima.

Naprosto je nevjerovatno da nakon svega – teško postignutog društvenog konsenzusa o štetnosti mini hidroelektrana, pa čak i javne saglasnosti Federalne Vlade i Parlamenta sa tim i usvajanja adekvatnih zakonskih rješenja – još uvijek ima pojedinaca spremnih da zarad vlastite koristi čine društvenu štetu, pa čak i protuzakonite radnje u tom kontekstu.

A na jednog od njih upozorava Centar za životnu sredinu, alarmantnom objavom na svom Facebook profilu.

CZŽS je, naime, danas, 26.09. u ranim popodnevnim satima, objavio da je u toku devastacija korita rijeke Bistrice i same rijeke, a sve u svrhu gradnje elektrana i to bez potrebnih dozvola.

“Ono što se trenutno dešava na rijeci Bistrici je poražavajuće, ne samo po životnu sredinu nego i po administrativne procedure koje su u toku, ali investitorima to očigledno ne predstavlja problem, pa tako nastavljaju s radovima mimo svih procedura i poštovanja načela životne sredine.”, navodi se u objavi. I dodaje:

“Dosadašnji radovi su se pravdali kao radovi u pravljenju pristupnih puteva, javne rasprave su se održavale, loše studije uticaja odobravale, ali proces dobijanja ekološke dozvole nije završen. Ekološka inspekcija je očigledno imala razumijevanja za ove događaje u kojima nije vidjela ništa sporno, a proces uništavanja prostora koji treba da uvažava zaštitu kao „Kanjon rijeke Bistrice“ u sklopu sa Treskavicom se nastavlja.”

Centar za životnu sredinu je naveo da osuđuju ovakvo ponašanje “svih aktera u ovom činu – kako investitora, tako i nadležnih koji ne reaguju, iako su mještani Miljevine u više navrata rekli da ne žele devastaciju svoje rijeke i gradnju ovih elektrana na njoj.”

Pritom, sve se ovo dešava iako su sudski postupci protiv građevinskih dozvola u toku.

Centar za životnu sredinu izražava nadu da će se ti postupci hitno riješiti. A ističe i da, u saradnji sa Aarhus centrom u BiH, učestvuje u osporavanju rješenja kojima se odobravaju studije uticaja za sve tri planirana projekta na rijeci Bistrici, te će zahtjevati prekid postupka izdavanja ekoloških dozvola do okončanja sudskog postupka u kojem se ispituje zakonitost studija.

Ono, međutim što je jasno (mada, naravno i najteže sudski dokazivo) je da čitav problem, koga je konkretan slučaj tek “vrh ledenog brijega”, ne bi postojao da nije sistemske korupcije i da pravna država nije zarobljena stranačkom kontrolom institucija koje bi morale biti nezavisne.

Građani u akciji