Građanski aktivizam

Građani Kreševa pozivaju Vladu SBK da konačno raskine koncesioni ugovor za kamenolom u Kreševu, zbog nepoštovanja zakona i ugovora

Sa jednog od protesta Kreševskog građanskog pokreta
„Naša borba traje već godinama i koristimo i ovu priliku da pozovemo odgovorne, Vladu SBK i resorno Ministarstvo, inspekcijske organe i nadležno Tužilaštvo da što prije reaguju i zaustave nezakonite radove koji nam ugrožavaju zrak i vodu.“, navodi se u saopštenju za javnost Kreševskog građanskog pokreta, koje prenosimo u cjelosti.

Simbolično, u mjesecu kada se obilježava i Međunarodni dan rijeka i Svjetski dan voda, predstavnici Kreševskog građanskog pokreta su podsjetili javnost da zbog kamenoloma u naselju Bjelovići u Kreševu, građanima prijeti nova ekološka katastrofa te pozivaju Ministarstvo gospodarstva i Vladu SBK da raskinu koncesione ugovore za kamenolome Rastovice i Krčevine u Kreševu zbog postupanja koje nije u skladu za zakonom i situacija u kojima i sam zakon nalaže raskid koncesije.

Građani ističu da je upravo za taj kamenolom na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja izdato Rješenje kojim se „zabranjuje upotreba objekta i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina, krečnjaka i dolomita”  ali se i nakon 4 prekršajna naloga zbog toga, nastavljalo sa ispuštanjem mulja u rijeku Kreševčicu. Dodatno, zbog brojnh nepravilnosti, u nekoliko navrata kamenolom je bio privremeno zatvoren od strane nadležnih kantonalnih i federalnih inspekcija, a posljednji put je to bilo početkom oktobra 2022. godine kada je federalni vodni inspektor zapečatio kamenolom zbog neposjedovanja vodne dozvole.

“Naša borba traje već godinama i koristimo i ovu priliku da pozovemo odgovorne, Vladu SBK i resorno Ministarstvo, inspekcijske organe i nadležno Tužilaštvo da što prije reaguju i zaustave nezakonite radove koji nam ugrožavaju zrak i vodu. Podsjećamo da investitor i vlasnik  kamenoloma Rastovice i Krčevine u Kreševu ne poštuje odredbe iz koncesionog ugovora zbog čega smatramo da je potrebno da resorno ministarstvo i Vlada SBK pod hitno reaguju i raskinu koncesioni ugovor i na taj način zaštite građane. Naime, koncesioni ugovor za kamenolom u Kreševu se ne poštuje o čemu govori činjenica da  nije izvršena zaštita izvorišta pitke vode kao ni zaštita privatne imovine mještana. Osim toga, Ministarstvo privrede SBK ima potraživanje od ove firme za koncesiju u iznosu preko 177.000 KM, tri godine koncesionar ne plaća naknade, čime je prekršena odredba Ugovora o koncesiji. Naime, prema Ugovoru o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine, koncesionar je dužan da plaća naknadu za korištenje koncesije na način i u rokovima koji su propisani ugovorom. Posebno ističemo i da sam Zakon nalaže da ukoliko se ne poštuje koncesioni ugovor, ministarstvo isti treba da raskine“, ističu predstavnici Kreševskog građanskog pokreta.

U konačnici, predstavnici Kreševskog građanskog pokreta poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva i da će iskoristiti sve pravne mehanizme kako bi se riješila sporna pitanja i raskinuo koncesion ugovor koji se ne poštuje te konačno zaštitili zdravlje i život građana.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije