Građanski aktivizam

Gradonačelniku ima ko da piše – Pismo aktivista Građanske inicijative „Kuti“ gradonačelniku Mostara Mariju Kordiću: „Možda se dogodi čudo“

U srijedu 07.06. predstavnici Građanske inicijative Kuti, u okviru performansa koji su priredili pred gradskom vijećnicom Grada Mostara, predali su, na recepciji Vijećnice „poklone“ za predsjednika Gradskog vijeća Salema Marića i gradonačelnika Mostara Marija Kordića. Radi se o uramljenom setu od 5 fotografija, koje objašnjavaju zbog čega je neprihvatljivo otvaranje kamenoloma u mostarskom naselju Kuti, s faksimilom zaključka Gradskog vijeća iz novembra 2022., po kome je taj kamenolom već trebao biti izbrisan iz Prostornog plana Grada Mostara. Uz ovaj „poklon“-podsjetnik, priložena su i pisma za pomenutu dvojicu čelnika Grada, sličnog sadržaja. Portal Antikorupcija objavljuje sadržaj jednog od njih – ono upućeno Gradonačelniku.

Poštovani gospodine Kordić,

poklanjamo Vam sliku naselja Kuti koju ćete nadamo se okačiti na zid u svome uredu kako bi Vas svaki dan podsjetila na problem s kojim se mi suočavamo ali i na Vašu obvezu da služite nama, građanima koji su Vas birali i zahvaljujući kojima zajedno, sa vijećnicima Gradskog vijeća Mostara upravljate našim gradom.

Pokušat ćemo Vam pobliže objasniti što koja fotografija predstavlja iako smo Vam se do sada više puta obraćali a nedavno smo održali i sastanak na kojem smo po tko zna koji put govorili o našem problemu. Ne znamo koliko ste se unijeli u cijelu priču, te hoćete li bez objašnjenja razumijeti našu namjeru ali ako ništa drugo sigurni smo da ste upoznati sa sadržajem posljednje fotografije. 

Ovu sliku Vam dostavljamo jer se do danas niste odazvali našim pozivima da iziđete na teren i upoznate se sa stvarnom situacijom. A da ne govorimo o tome kako Vam nije do sada palo na pamet da pred Gradsko vijeće uputite Odluku o izmjenama i dospunama Prostornog plana kojom će se kamenolom brisati iz prostorno planske dokumentacije. Stoga,  kad već niste našli za shodno da učinite bilo što, recimo da se udostojite da dođete u Kute, Kuti na ovaj način dolaze k Vama.

Dakle, na prvoj fotografiji  se vidi udaljenost prvih kuća i dijela naselja od kamenoloma obzirom da je ista uslikana sa lokacije kamenoloma. Na njoj je farma stoke u vlasništvu mladića koji je izabrao  nenapuštanje Bosne i Hercegovine, nego ostanak i razvoj svoje lokalne zajednice. Na ovoj farmi je planirao proširenje postojećih kapaciteta i nova zapošljavanja. Što Vi mislite, hoće li to biti moguće nakon otvaranja kamenoloma?

Na drugoj fotografiji smo pokušali skrenuti pozornost na činjenicu da se mi, mještani Kuta prvenstveno bavimo stočarstvom, preradom mliječnih proizvoda, međutim napominjemo da se bavimo i pčelarstvom, poljoprivredom itd. Na taj način osiguravamo u ovim teškim vremenima svoju egzistenciju. Tko ima pravo zagarantirano svim svjetskim konvencijama, to nam oduzeti? Tko je taj koji ima pravo odlučivati o našoj sudbini? Odgovor na ova pitanja znamo. Nema pravio nitko! Ali isto tako znamo i tko to čini. To je onaj koji daje sebi za pravo donositi odluke kojima nas tjera sa naših stoljetnih ognjišta.

To je onaj koji više cijeni strani kapital od domaće proizvodnje…a samo zato jer mu to TRENUTNI položaj dozvoljava!

Na trećoj fotografiji je pristupni put koji je bio stavljen na korištenje bez da je netko tko o tome odlučuje, za dozvolu pitao nas građane preko čije zemlje taj put prolazi. Tko je taj koji za tuđi interes svojata i zauvijek oduzima našu imovinu i daje je na korištenje investitoru koji će otvaranjem kamenoloma isključivo ostvarivati dobit samo za sebe? O tomu tko će se još okoristiti nećemo govoriti. Obično, vrijeme i razni drugi pokazatelji o tome vrlo uskoro sami progovore.

Četvrta fotografija govori „više od hiljadu riječi“. Jel minirano? Il je deminirano? Dokazali smo da nije deminirano ali se na žalost do sada nismo imali vremena baviti time kako je investitor dobio potvrdu da je kamenolom deminiran i istu priložio uz Zahtjeve za izdavanje sada  poništene Okolinske dozvole. Sada investitor traži deminiranje pokušavajući nas u javnosti prikazati kao protivnike deminiranja iako smo dok se investitor nije pojavio u 8. mjesecu 2021. godine, više puta zbog povratka i naše sigurnosti tražili deminiranje. Na žalost, bezuspješno. Vjerovatno bi sada oni koji o tome donose odluku više voljeli da su deminiranje ove lokacije tada stavili kao prioritet. Međutim, na taj način su nas tada pokušali odvratiti od povratka…

Na sljedećoj fotografiji je put koji je ponuđen investitoru nakon što je ishodovana zabrana korištenja puta sa treće fotografije. Ona prikazuje put širine dva metra koji je obrastao u raslinje i za čije uređenje bi bilo potrebno ponovno ući u tuđi, privatni prostor. Taj isti put nakon par stotina metara se ponovno priključuje na put sa fotografije broj tri, odnosno na put koji je u privatnom vlasništvu. Napominjemo, isti ide i preko dijela autoceste koja je u izgradnji, i predmet je eksproprijacije, tako da je i to neizvodivo.

Međutim, kako je sada već bivši federalni ministar Đindić u jednom dopisu izjavio, tuda će proći autocesta i takvi kamenolomi su poželjni zbog eksploatacije kamena za njenu izgradnju. Što reći? Pametnom  dosta…

Na kraju dolazimo do onoga što je po našem mišljenju, vjerujući u datom trenutku u iskrene namjere predlagatelja Zaključka, stvorilo mogućnost za rješenje problema. Međutim, odmah nakon izricanja presude u našu korist, pokazalo se da je usvojeni Zaključak bio samo paravan za legalizaciju drugih objekata kojima su se na dan usvajanja trebali stvoriti uvjeti za njihovu legalizaciju. Insistiranje nekih vijećnika u tom trenutku da se kamenolom Kuti briše iz Prostornog plana Grada Mostara se pokazao kao prepreka ostvarenju tih namjera, tako da je Zaključak po našem mišljenju jednostavno iznuđen. S druge strane, Zaključak je bio i način da se investitoru osigura dodatno vrijeme kako bi pokušao ishodovati ostale potrebne dozvole.

Rekli smo već kako smo o odbijanju Grada Mostara i predsjednika Gradskog vijeća da se uvojeni Zaključak realizira dosta pisali u našim raznim obraćanjima pa o  tome ovom prigodom više nećemo govoriti, što ne znači da se ovim skromnim, simboličnim poklonom naša borba završava.

Na kraju, gospodine Kordiću, kako smo isti poklon i pismo sa sličnim sadržajem poslali i predsjedniku Gradskog vijeća, najvećem protivniku brisanja kamenoloma Kuti iz Prostornog plana Grada Mostara, nadamo se kako ćete obojica  naći vremena i pročitati ovo pismo barem po dva puta i na trenutak zastati pred ovom slikom. Možda se dogodi čudo…

Od srca, mještani naselja Kuti!        

Kuti, 7.6.2023. godine

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije