Građanski aktivizam

Grupa građana “Da se ne ponovi maj 2014.” upozorava nadležne na loše izvođenje dogovorenih šljunkarskih radova u koritu rijeke Bosne

''Navedeno ima obilježja nezakonitosti, štetnosti, nesavjesnosti, korumpiranosti i nastavljanja ugrožavanja Doboja od poplava'', stav je ove grupe, iskazan i u njihovom najnovijem saopštenju za javnost.

U svom najnovijem saopštenju, grupa građana “Da se ne ponovi maj 2014.” obavještava javnost da je, sredinom septembra ove godine, organizovala snimanje dijela korita rijeke Bosne između dva mosta u Doboju, pri čemu je utvrdila da se ne izvode odobreni radovi vađenja i dislokacije šljunka i drugog materijala i da je korito rijeke Bosne devastirano nakon vađenja šljunka, jer iz oko polovine riječnog korita nije vađen i dislociran materijal, u koritu rijeke Bosne ostavljeni su nasipi i deponije šljunka i uz samu obalu nalazi se deponovan šljunak na tri lokacije.

Od Voda Srpske zatražene su dodatne informacije, a od republičke vodne inspekcije i republičkog javnog tužilaštva zatraženo je da izvrše provjere s obzirom da navedeno ima obilježja nezakonitosti, štetnosti, nesavjesnosti, korumpiranosti i nastavljanja ugrožavanja Doboja od poplava.

Nešto ranije ovog mjeseca grupa “Da se ne ponovi maj 2014.” upozorila je institucije da vađenje šljunka kod starog mosta u Doboju vrši firma koja nema saglasnost za ove poslove i da to prikrivaju i tolerišu korumpirani predstavnici Voda Srpske i republičkog vodnog inspektorata. Zbog čega je zatražena istraga tužilaštva.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije