STOP odlaganju sumnjivog otpada na deponiju Krupačke stijene

Hitan sastanak trojice načelnika i njihovih komunalaca – Ekspresan razvoj događaja nakon upozorenja građanskih aktivista da deponija “Krupačke stijene” radi bez ekološke dozvole

Ovo što se dešava ovih dana značajna je stvar i velika pobjeda i za lokalno stanovništvo i za grupu „Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama“, ali i za građanski aktivizam, u globalu, koji, u posljednje vrijeme postiže značajne rezultate, kombinujući građanske proteste sa pravnom borbom, kroz institucije države.

Neuobičajeno za ovdašnje prostore – građanski bunt koji se pozvao na pravnu državu, rezultirao je slijedom poteza koji je, za sada, toliko idealan, da je teško povjerovati da je stvaran.

Neformalna grupa građana Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama“ je, prema zakonskom pravu, koje garantuje transparentnost takvih podataka, od nadležnog ministarstva u Vladi RS, dobila dopis iz koga je bilo vidljivo da deponija na Krupačkim stijenama, pored svih drugih ozbiljnih problema u svom radu, ne posjeduje čak ni elementarne dozvole za svoj rad. Odnosno, da već dvije godine radi bez ekološke dozvole.

Grupa je organizovala press konferenciju u četvrtak., 21.1.2021., na kojoj je javnost upoznala sa ovom informacijom, već naredni dan, u petak, 22.01., je na “preporuku” Ekološke inspekcije (kako je navedeno u obavještenju direktora JKP “Trnovo”), deponija zatvorena, a odmah nakon vikenda, u ponedeljak 25.01., organizovan je sastanak čelnih ljudi opština Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo i Trnovo, kao i direktori komunalnih preduzeća sa područja ovih opština.

Tema ovog sastanka bilo je zatvaranje deponije koja se nalazi na području Krupačkih stijena i zajedničko rješavanje pomenutog problema.

Na sastanku je dogovoreno da će se u narednih sedam dana izraditi zajednički protokol, kojim će se detaljno predvidjeti i definisati obaveze opština i komunalnih preduzeća u pogledu deponije na pomenutom lokalitetu.

Jedna od stavki tog protokola biće i definisanje koraka koji se moraju provesti kako bi se obezbijedili uslovi za dobijanje trajne dozvole za odlaganje komunalnog otpada ove tri opštine.

Osim brzine reagovanja, obećavajući momenat je i bavljenje suštinom problema – odlaganjem sumnjivog i potencijalno po zdravlje opasnog otpada na deponiji, na šta su mjesecima upozoravali mještani okolnih naselja i aktivisti grupe Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama“ –  a ne samo zadovoljavanjem formalnih uslova za dobijanje dozvole.

Tako je jedan od zaključaka ovog sastanka, podržan od svih aktera, da se svi ugovori sa preduzećima iz Istočne Hercegovine (za koje se sumnja da su na deponiju, tajno, dovlačili opasni medicinski otpad) raskinu, te da se deponija u Krupačkim stijenama ubuduće koristi samo za potrebe opština Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo i Trnovo.

Pored navedenog, načelnici su se usaglasili da će u narednom periodu poslati dopise Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Vodama Srpske te tražiti ukidanje ekološke i vodne dozvole za preduzeće “Greta” d.o.o., koje na ovom lokalitetu trenutno vrši spaljivanje guma i time dodatno zagađuje sliv rijeke Željeznice.

Nije da ne bi bilo bolje da je vlast mnogo ranije reagovala, na upozorenja građana i da se nije čekao “posljednji čas”, odnosno da se deponija zatvori, ali, i ovo što se dešava ovih dana značajna je stvar i velika pobjeda i za lokalno stanovništvo i za grupu Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama“, ali i za građanski aktivizam, u globalu, koji, u posljednje vrijeme postiže značajne rezultate, kombinujući građanske proteste sa pravnom borbom, kroz institucije države.

No, sa našom vlašću uvijek treba biti oprezan, suzdržan u očekivanjima i insistirati na transparentnosti i uključenosti građana u donošenje za njih značajnih odluka. Tako i u ovom slučaju. Početak je, naime obećavajući, ali do kraja ima još dosta posla.

A očito je da to shvataju i iz grupe Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama“, iz koje su, ovim povodom, dali kratku izjavu:

“Podsjećamo još jednom, mi smo samo u javnost iznijeli činjenicu da deponija nema ekološku dozvolu a nadležna inspekcija i opština su sigurno tu informaciju imale svo ovo vrijeme i ništa nisu uradili po tom pitanju. Zbog toga ćemo zahtjevati da od sada građani budu uključeni u sve sastanke i dogovore koji se tiču rješavanja problema deponije, da bi bili sigurni da će se odluke donositi u interesu građana”.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije