Građanski aktivizam

I to je građanski aktivizam, u njegovom najboljem obliku: Jasmila Žbanić reagovala na opštu neodgovornost u Željeznicama FBiH – od konduktera i službenice na šalteru do generalnog direktora.

Građanski aktivizam ima različita lica. U javnosti se on najčešće identifikuje sa akcijama aktivista neformalnih grupa ili udruženja građana. No, i svaki individualni čin usmjeren protiv društvenih nepravilnosti i za stvaranje boljeg životnog okruženja za sve, građanski je aktivizam. Svaki protest, zahtjev, sukob sa reprezentima bolesnog sistema, od njegovog dna do vrha, građanski je aktivizam. Društveno korisna djelatnost, koja zaslužuje poštovanje. Neki to ljudi imaju u sebi i nose ne kao stvar koja se ispoljava samo u određenim okolnostima i u određenom tematskom okviru, nego uvijek, u svakoj situaciji u kojoj nalete na neku anomaliju u javnom prostoru. Režiserka Jasmila Žbanić jedna je od takvih osoba. Koja, dakle, svoj društveni angažman na ispoljava samo snimajući filmove na izuzetno značajne teme, nego i u "običnom životu". Pri neuspješnom pokušaju da se koristi ovdašnjim željezničkim prevozom, recimo. Priča u nastavku, sa njenog Facebook profila, govori o tome. (Antikorupcija)

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije