Građanski aktivizam

Korito rijeke Bosne i priobalje i na području Vukosavlja na meti šljunkara

Iskop se najčešće vršio na parcelama uz obalu rijeke Bosne, čiji je nosilac prava "Društvena svojina", a pripada katastarskoj opštini Kladari.

Tokom svojih aktivnosti na zaštiti od nelegalne eksploatacije šljunka i devastacije korita i priobalja rijeke Bosne, Neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“, nakon dojava građana sa terena, u više navrata je prijavljivala nelegalni iskop u donjem toku ove rijeke, na području opštine Vukosavlje.

Dokumentovane prijave sa mapama iskopa, video i foto dokumentacijom upućivane su  Inspektoratu RS, odnosno Vodnoj inspekciji, MUP-u RS PU Doboj, te Javnoj ustanovi “Vode RS” u Bijeljini i Područnoj kancelariji za podsliv rijeke Bosne u Doboju.

Iskop se najčešće vršio na parcelama uz obalu rijeke Bosne, čiji je nosilac prava “Društvena svojina”, a pripada katastarskoj opštini Kladari. Zbog toga su, uz prijave od strane neformalne grupe građana, svoje prijave dostavljali i iz Opštinske uprave.

Iz opštine je, prema neformalnoj grupi građana, upućena i inicijativa za održavanje zajedničkog sastanka sa predstavnicima Inspektorata RS, JU “Vode Srpske” Opštinske uprave i NGG, kako bi se udruženim djelovanjem zaštitilo ovo područje, koje još dobro pamti poplave iz maja 2014. i tada pričinjene ogromne štete na materijalnim dobrima ovdašnjih stanovnika.

Inicijativa pomenute, kao i neformalnih grupa građana koje djeluju u gornjem toku rijeke Bosne i Krivaje na području FBiH i u slivu rijeke Drine, da se lokalne zajednice značajnije uključe u aktivnosti određivanja kritičnih mjesta na lokalitetima duž rijeka koje je potrebno očistititi i produbiti, obuhvatila je i opštinu Vukosavlje.

Vlasti iz ove lokalne zajednice su pozitivno odgovorili na inicijativu, sa zadrškom da zbog malog budžetskog okvira i nedovoljno sredstava za samostalno djelovanje nisu u mogućnosti dati veći doprinos u tim aktivnostima. Ipak, naglasili su da u saradnji sa JU “Vode Srpske” preduzimaju ono što je moguće sa njihove strane da ispoštuju preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora u RS i zaštite korito rijeke Bosne.

“Prošle sedmice smo imali poziv iz Okružnog javnog tužilaštva da uporedimo podatke i da nam postupajući tužilac predoči urađeno po jednoj od naših prijava na području KO Kladari, odnosno na tromeđi Vukosavlja, Modriče i Odžaka, u dijelu koji pripada RS. Razmijenili smo informacije i tom prilikom upoznati da se i protiv jednog šljunkarskog preduzeća sa ovog područja vodi postupak za nelegalnu eksploataciju, u predmetu gdje je utvrđena šteta po budžet entiteta i opštine veća od pola miliona maraka”, informacije su iz neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“.

Građani u akciji