Građanski aktivizam

KULT – Realizacija aktivnosti na unaprijeđenju položaja mladih u nekoliko zajednica u BiH

Predsjednica i projektna koordinatorica u omladinskom pokretu Revolt Tuzla Almasa Bečić istakla je da je  događaj pokazao šta su organizacje, koje su bile podržane od Instuta za razvoj mladih KULT učinile i šta omladinski sektor kao takav može doprinijeti boljem razvoju društva, prvenstveno po pitanju položaja mladih, ali i cjelokupnog bh. društva.

Institut za razvoj mladih KULT (25.01.) je na Ilidži organizirao skup pod nazivom “Dobre lokalne uprave za bolju podršku mladima”, kao završni događaj u sklopu inicijative Capacity Bulding Works.

Događaj je posvećen organizacijama koje su podržane kroz incijativu od strane KULT-a, kako bi se realizovale aktivnosti koje će unaprijediti položaj mladih u nekoliko zajednica u BiH.

Voditeljica odjela za ekonomski razvoj i voditeljica incijative Capacity Bulding Works Ajka Rovčanin kazala je da je KULT u protekloj godini provodio navedenu inicijativu, u okviru koje je sa četiri lokalne uprave partnerski radio na poboljšanju procesa dodjele budžetskih sredstava omladinskim udruženjima, kao i udruženjima koja rade sa mladima.

– U tom procesu smo uz podršku Vlade Švicarske zajednički dodijelili više od 230.000 KM sredstava za 32 omladinske organizacije koje su dalje provodile aktivnosti od značaja za mlade u četiri lokalne zajednice – Banja Luci, Ilidži, Tesliću i Tuzli. Istovremeno Institut je radio na jačanju kapaciteta ovih organizacija na način da je zajednički sa njima radio procjenu njihovih internih i eksternih kapaciteta i performansi kako bi u konačnici i perspektivi te organizacije bile više održive, kako bi rasle, razvijale se i kako bi zadržale kontinuitet aktivnosti za mlade koje one provode u njihovim lokalnim zajednicama i kreiraju te promjene –  kazala je Rovčanin.

Predsjednica i projektna koordinatorica u omladinskom pokretu Revolt Tuzla Almasa Bečić istakla je da je  događaj pokazao šta su organizacje, koje su bile podržane od Instuta za razvoj mladih KULT učinile i šta omladinski sektor kao takav može doprinijeti boljem razvoju društva, prvenstveno po pitanju položaja mladih, ali i cjelokupnog bh. društva.

Direktor za saradnju Ambasade Švicarske u BiH Siroco Messreli smatra da su mladi u BiH veoma bitna grupa u društvu, koja bi tebala da igra puno značajniju ulogu nego što je trenutno slučaj.

– Zato, nažalost, veliki broj mladih ljudi odlazi iz BiH u pokušaju da nađu bolji život. Po mišljenju nas iz Ambasade Švicarske neki sljedeći korak je sa lokalnog nivoa, odnosno opština, jer su one taj nivo koji je u direktnom kontaktu sa građanima BiH gdje oni žive. To je razlog zbog kojeg smo se odlučili da se  fokusiramo na takve projekte. Konkretno u ovom projektu, kojeg provdimo sa nevladinom organizacijom KULT, pokušavamo da spojimo mlade ljude u BiH sa lokalnim vlastima odnosno vlastima na opštinskom nivou. Fokusirali smo se na četiri opštine – Banja Luku, Ilidžu, Teslić i Tuzlu i kao rezultat te naše saradnje preko ovog projekta mladi u ovim opštinama imaju puno bolji pristup i bolju saradnju sa opštinskim vlastima u tim mjestima i u saradnji sa njima mogu da provode svoje projekte koji su značajni za njih individualno, a i za njihova udruženja – kazao je Messreli.

Misija Instituta za razvoj mladih KULT je da razvija i zagovara pravna i druga strateška rješenja, te da gradi i jača kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješnu i održivu politiku prema mladima.

 

Građani u akciji