Građanski aktivizam

Na prijetnje i “udruženi zločinački poduhvat u razvoju” aktivisti udruženja “Neretvica – Pusti me da tečem” reagovali krivičnim prijavama

Konstatujmo da je po demokratiju kao sistem porazno da se građani od svojih političara i njihovih odluka moraju braniti sudskim presudama.

Na nedavni sastanak predstavnika Elektroprivrede BiH i Opštine Konjic, na kome je izražena namjera da se, uprkos protivljenju građana, izraženom i na nedavnim masovnim protestima, nastavi sa projektom izgradnje 15 mini hidroelektrana na Neretvici i da se, angažovanjem policijskih snaga MUP-a HNK “izvođaču radova obezbijedi nesmetani pristup gradilištu”, što znači primjeni sila protiv građana ako opet pokušaju spriječiti pristup mašina rijeci, građani su odgovorili krivičnom prijavom.

Udruženje građana “Neretvica – Pusti me da tečem”, uz pravnu pomoć Aarhus centra u BiH, podnijelo je krivičnu prijavu Kantonalnom tužilaštvu HNK, protiv odgovornih lica u Općini Konjic zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Nanoseći štetu građanima opštine Konjic, kojima je teže povrijeđeno ljudsko pravo na zdravu životnu sredinu.

Aktivisti koji se bore za zaštitu rijeke Neretvice, naime, optužuju Opštinu da je prekršila zakon kada je izdala odobrenje za građenje Elektroprivredi BiH, za gradnju mini hidroelektrana na Neretvici.

“Općina Konjic je donijela Rješenje o odobrenju za građenje i rješenja o odobrenju za građenje za male hidroelektrane „Srijanski most“ i „Gorovnik ušće“ na rijeci Neretvici bez energetske dozvole/odobrenja. Naime, energetska dozvola prethodi izdavanju odobrenja za izgradnju novih proizvodnih elektroenergetskih objekata, a sve u skladu sa Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja i Zakonom o električnoj energiji FBiH.“, stoji u podnesenoj prijavi.

Kao dokazni materijal da energetska dozvola za ove mini hidroelektrane nije izdata priložen je zvanični odgovor Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na upit Aarhus centra.

Iz udruženja “Neretvica – Pusti me da tečem” su, izjavili da je podnošenje ove krivične prijave tek početak pojačanih aktivnosti na pravnom planu borbe za spas rijeke Neretvice.

“Naš pravni tim intenzivno radi na analizi dostupne dokumentacije i u predstojećem periodu očekujemo niz aktivnosti u ovom segmentu”, naveli su u izjavi za naš portal. I dodali:

“Mišljenja smo da svi koji su prekršili propise u procesu odobravanja dozvola za izgradnju mHE na Neretvici moraju biti kažnjeni. Mi garantujemo da će svako odgovarati za svoje postupke.”

Konstatujmo da je po demokratiju kao sistem porazno da se građani od svojih političara i njihovih odluka moraju braniti sudskim presudama. Kao što je po jednu državu porazno da građani moraju ukazivati na nezakonite radnje i zloupotrebe položaja, umjesto da institucije same rade svoj posao.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije