Građanski aktivizam

Nakon državne agencije i Prosvjetna inspekcija RS bez jasnog odgovora o legalnosti rada Visoke škole za hotelijerstvo i turizam iz Trebinja

“Kao i u slučaju HEA BiH, ponovo nismo dobili decidan stav po ovom pitanju, iako je činjenica da trebinjska visokoškolska ustanova nije upisana u entitetski i državni registar.”, kažu iz neformalne grupe studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”

Visoka škola za hotelijerstvo i turizam Trebinje se ne nalazi u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, kao ni u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja Republike Srpske, pa prema tome nije akrediotovana visokoškolska ustanova.

Umjesto ovakvog odgovora, HEA BiH se na kraju proteklog mjeseca ogradila u odgovoru neformalnoj grupi studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” na njihov upit o legalnosti rada ove ustanove iz Trebinja. Tumačenjem da, prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH, nema propisane nadležnosti u pogledu ocjenjivanja zakonitosti rada i izdavanja akademskih stepena i diploma, kao ni za priznavanje, odnosno ocjenu validnosti diploma izdatih od strane visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihov status u pogledu akreditacije.

Pokušala je, u ovom, mjesecu konkursa i upisa u novu akademsku godinu, Grupa dobiti odgovor i od Republičke uprave za inspekcijske poslove RS, kako bi budućim brucosima pomogla pri opredjeljenju, ako su u razmišljanju da li upisati atraktivne studije turizma i hotelijerstva, ali opet bez uspjeha u dobijanju konkretnog i decidnog tumačenja.

Umjesto toga, Odjeljenje prosvjetne inspekcije u Trebinju je iznijelo podatke koji su lako provjerljivi i bez njihovog truda, odnosno “uvida u dokumentaciju i evidenciju Visoke škole”. Konstatovali su, naime, da ustanova posjeduje dozvolu za rad od 2007. godine, izdatu od Ministarstva  prosvjete i kulture RS za prvi ciklus studija turizam i hotelijerstvo, a od 2013. godine i studijskog programa poslovna ekonomija turističke privrede.

Tvrdnje republičkog prosvjetnog inspektora su da trebinjska Visoka škola sprovodi odredbe Pravilnika o standardima i normativa za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova, te da je podnijela Zahtjev za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa za koje ima dozvolu za rad i da su dostavili uz zahtjev i potrebnu dokumentaciju.

“Tražena akreditacija kao postupak obezbjeđenja kvaliteta visokoškolske ustanove, odnosno studijskih programa, zasnovana je na samovrednovanju visokoškolske ustanove i ocjeni nezavisnih stručnjaka, sa ciljem prepoznavanja i unapređivanja kvaliteta visokog obrazovanja u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja. Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS je upoznato sa aktivnostima Visoke škole za turizam i hotelijarstvo Trebinje, vezano za dobijanje akreditacije”, odgovorili su Grupi iz Republičke uprave za inspekcijske poslove.

U reakciji Grupe na dobijene informacije, ističe se da su željeli da znaju kako je moguće da ustanova iz Trebinja i pored više od 400 studenata koji su na njoj stekli diplome Diplomirani menadžer turizma i hotelijerstva i Diplomirani ekonomista turizma, za 15 godina svog rada nije obezbijedila akreditaciju.

“Kao i u slučaju HEA BiH, ponovo nismo dobili decidan stav po ovom pitanju, iako je činjenica da trebinjska visokoškolska ustanova nije upisana u entitetski i državni registar. Pominjanje na kraju odgovora inspekcije da je ministarstvo upoznato oko njihove akreditacije, upućuje nas da tek od ove institucije ne bi dobili konkretan odgovor. Jer, podsjećamo da je u nastavku započete sjednice NS RS na dnevnom redu 21. juna upravo izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju RS u kojima je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS predložilo odredbe po kojima će se akreditovanim visokoškolskim ustanovama smatrati i samo licencirane i one koje imaju dozvolu za rad. Takva je upravo i ova Visoka škola u Trebinju”, reagovanje je na odgovor HEA BiH Gorana Ristića iz Grupe “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije