Građanski aktivizam

Nefunkcionisanje pravne države i dalje ugrožava sigurnost i zdravlje građana Kreševa

Protesti Kreševskog građanskog pokreta, 13. avgusta 2021. (foto: KGP)
Građani Kreševa, koji se bore za svoj i život i zdravlje svoje djece, i opstanak na ovom području, imaju jedinstvenu želju za novu godinu, a to je da konačno počnu da dišu svjež zrak, da im se djeca slobodno igraju u dvorištu, da ne strijepe od detonacija i da ne udišu dim i prašinu. I za ostvarenje te želje će se nastaviti boriti.

Za građane naselja Bjelovići u Kreševu odavno je svaka godina ista – tmurna jer su prazna dvorišta, prazne ulice, djeca vire kroz prozore, šire se nesnošljivi mirisi, buka, dim i sve je manje komšija. Razlog su nelegalni kamenolom i krečnjara u njihovoj blizini.

U 2021. godini su se mještani ovog naselja okupili u Kreševski građanski pokret i odlučnije krenuli u borbu za svoja prava na zdravu životnu sredinu i za funkcionisanje pravne države. Borbu koja traje još od 2018. godine.

Krenimo iz početka… Firma BFS D.O.O Kreševo, koja vrši eksploataciju kamena krečnjaka na lokaciji kamenolom Rastovica i Krčevine, je vlasnik kamenoloma i krečnjare u naselju Bjelovići. Taj kamenolom i krečnjara nemaju sve potrebne dozvole za rad, a pritom i ugrožavaju živote građana naselja. Talog, mulj i kreč iz navedene krečnjare se ispušta u rijeke Vrijenjak i Rakovčicu i time dovodi do nesagledivih posljedica. Osim toga, detonacije prilikom rada kamenoloma su toliko jake da su u kućama pucali zidove, a buka je konstantno uznemiravala građane. Pritom, kamenolom se nalazi u blizini vrela koje se nalazi u vodozaštitnoj zoni, te je postojao strah mještana da će detonacije dovesti do pucanja cijevi i rezervoara. Mutna i zagađena voda mjesecima je tekla česmama u Kreševu. No bez obzira na sve to, niko od nadležnih nije reagovao. Tek nakon bezbroj uzastopnih apela građana i pisanja nadležnim, prestalo se sa detonacijama. Međutim, to ne znači da su kamenolom i krečnjara prestali da rade i nanose štetu ljudima i prirodi.

No, kako živimo u zemlji u kojoj razne vrste nasilnika, umjesto da odgovaraju za svoja nedjela, mogu da tuže svoje žrtve, a da te tužbe od suda ne budu automatski odbačene, tako firma BFS D.O.O. Kreševo tuži građane koji su 2018. godine organizovali proteste ispred kamenoloma i krečnjare, te se još uvijek vode sudski procesi protiv nekoliko osoba, a kao posljedica toga mještani iz straha odbijaju da daju bilo kakve izjave za medije na ovu temu.

Sa druge strane, te iste 2018. Godine, rudarsko–geološka inspekcija Ministarstva gospodarstva SBK je zabranila firmi BFS d.o.o. da obavlja rudarske poslove na lokalitetima Rastovica i Krčevine, do pribavljanja odobrenja za istraživanje i eksploataciju te ostala odobrenja propisana Zakonom o rudarstvu. Osim toga i kantonalna vodna inspekcija je izlazila na teren i izdala rješenje o trajnoj zabrani ispuštanja mulja odnosno taloga iz separacije kamenoloma u potok.

No, problem ovim nije riješen, jer bez obzira na sve te odluke i nakon 4 prekršajna naloga, firma i dalje bez dozvole radi.

S obzirom na to da se i u 2021. godini u Bosni i Hercegovini nastavilo sa “starom, dobrom” praksom da niko ne snosi odgovornost za kršenje zakona, propisa i za ugrožavanje života ljudi, građani su nastavili da apeluju na nadležne da konačno spriječe ekološku katastrofu. U avgustu, 50-ak zabrinutih građana Kreševa izlaze na protestnu šetnju kako bi apelovali na sve nadležne institucije da pod hitno zaustave nelegalan rad kamenoloma i krečnjare.

Ubrzo nakon toga Federalna uprava za inspekcijske poslove daje potvrdu Kreševskom građanskom pokretu da firma BFS DOO Kreševo nema validno rješenje o vodnoj dozvoli te da je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja izdato rješenje kojim se „zabranjuje upotreba objekta i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina, krečnjaka i dolomita”.

Čim su primjetili da se ponovo ispušta mulj u rijeku Kreševčicu, građani upućuju zahtjev za ponovnim inspekcijskim nadzorom na licu mjesta i kažnjavanje subjekta nadzora u skladu sa zakonom. U strahu od ponovne ekološke katastrofe, građani započinju i sa potpisivanjem peticije kojom pozivaju nadležne institucije da u okviru svojih ovlaštenja odreaguju na uočene nepravilnosti i zabrane rad kamenoloma i krečnjare dok ne ispune sve potrebe uslove za rad tako da ne zagađuju okolinu i ne ugrožavaju zdravlje mještana.

Kao odgovor na zahtjev za ponovni inspekcijski nadzor, građani dobijaju od Federalnog vodnog inspektora informaciju da je predao nadležnom Tužilaštvu čitav spis predmeta koji se tiču eventualnog onečišćenja okoliša i nepoštivanje upravnih mjera koje je izrekao Federalni vodni inspektor firmi BFS d.o.o. za rad tvornice vapna i kamenoloma u Kreševu.

Ali, kamenolom i krečnjara – i dalje rade. I postavlja se pitanja je li država zaista tako nemoćna, ili je oni koji vrše vlast takvom čine, zarad vlastitih interesa i ustupaka sebi bliskim ili koruptivnim vezama povezanim osobama.

Građani Kreševa, koji se bore za svoje i život i zdravlje svoje djece, i opstanak na ovom području, imaju jedinstvenu želju za novu godinu, a to je da konačno počnu da dišu svjež zrak, da im se djeca slobodno igraju u dvorištu, da ne strijepe od detonacija i da ne udišu dim i prašinu. I za ostvarenje te želje će se nastaviti boriti.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije