Građanski aktivizam

Povodom pokretanja peticije za izmještanje pretovarne stanice za otpad iz centra Kozarske Dubice

Potpisivanje peticije za izmještanje pretovarne stanice iz Kozarske Dubice
„Pretovarna stanica, uz neprijatni miris koji se širi naseljem, uzrokuje pojavu štetočina i nametnika, što izaziva zabrinutost kod stanovnika“, navode iz neformalne grupe građana „Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu“, čije saopštenje za javnost prenosimo u cjelosti.

Građani Kozarske Dubice već godinama muku muče sa problemom pretovarne stanice, koja se nalazi skoro u samom centru Kozarske Dubice, a graniči samo dvorišnim ogradama sa čitavom ulicom u kojoj žive mještani.

Pretovarna stanica, na kojoj se skladište različite vrste otpada, te pripremaju za dalji odvoz, često smeće zadržava na lokaciji na kojoj se zbog uslova pojavljuju štetočine i nametnici, a i nesnosni neprijatni mirisi muče mještane koji žive svega nekoliko metara od stanice.

Pored problema sa neprijatnim mirisima, koji su u ljetnom periodu neizdrživi, građanima koji žive odmah pored stanice opasnost stvaraju i česta pojavljivanja zmija i pacova, što izaziva strah, naročito za bezbjednost djece. Više puta se dešavalo da djeca u igri, u svojim dvorištima, naiđu na zmije, a nije rijetko ni da kućni ljubimci i napuštene životinje pronađu put do otpada životinjskog porijekla, te ga donesu u ograđena dvorišta, što izaziva veliku opasnost od zaraze.

Neformalna grupa građana „Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu“, u kojoj su udruženi građani Kozarske Dubice, pokrenula su peticiju za izmještanje ove pretovarne stanice na drugu lokaciju, koja ne bi nikome smetala, niti bi ugrožavala bezbijednost i zdravlje ljudi.

„Godinama upozoravamo i tražimo da se pretovarna stanica izmjesti. Ovdje nije bezbjedno ni za naš život, ni za našu djecu. Najveći problemi su svakako štetočine, pacovi i zmije, ali ni užasni neprijatni mirisi ne pomažu, već samo odmažu. Podzakonskim aktom, Uredbom o odlaganju otpada na deponije, propisano je da se mjesta za odlaganje smeća ne smiju nalaziti na manje od 300 m od mjesta gdje ljudi žive, a ova pretovarna stanica graniči sa našim dvorištima, koja su kvadrature svega nekoliko desetina metara.“ – poručuju iz neformalne grupe građana.

Podzakonskim aktom, Uredbom o odlaganju otpada na deponije, Prilog 1. Tačka 1. Uredbe propisano je: “Razdaljina između spoljašnje granice lokacije deponije i najbližeg objekta naseljenog područja, gdje stalno borave ljudi, ne može iznositi manje od 500 metara. Deponija se locira na udaljenosti najmanje 300 metara od pojedinačnih kuća van naselja i drugih objekata u kojima ljudi rade ili borave ukoliko je zaklonjena tako da tijelo deponije nije u vidnom polju.”

Neformalna grupa građana „Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu“ će, nakon prikupljenog dovoljnog broja potpisa, peticiju predati lokalnim nadležnim organima.

„Tražimo izmještanje ove pretovarne stanice, koja nije u skladu sa Zakonom, tačnije, podzakonskim aktom – Uredbom o odlaganju otpada na deponije. Pozivamo sve građane Kozarske Dubice da potpisom podrže rješavanje našeg problema, jer ovo je nedopustivo u jednom naseljenom mjestu!“ – poručuju iz neformalne grupe „Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu“.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije