Građanski aktivizam

Preko 1000 građana Sarajeva traži preispitivanje okolinske dozvole za nelegalnu gradnju u vodozaštitnoj zoni

Neformalna grupa građana “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju” je danas, na 2 lokacije u centru Sarajeva, nastavila sa prikupljanjem potpisa građana za peticiju kojom se od Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo traži da, u skladu sa zakonom, izvrši preispitivanje okolinske dozvole izdate za gradnju skladišta kerozina i benzinske pumpe sa pratećim objektima, koji se grade u sarajevskom naselju Dobrinja.

Peticijom za preispitivanje okolinske dozvole izdate za gradnju skladišta kerozina i benzinske pumpe sa pratećim objektima, na Dobrinji, koju je do sada potpisalo preko 1000 građana, se traži obavezna izrada studije uticaja na okoliš, koju bi radila certificirana kompanija, te da se na adekvatan način ogranizuje javna rasprava, što propisuju i odredbe Aarhuske konvencije koju je potpisala i BiH. Potpisnici peticije traže i da Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo preispita sve dozvole izdate ispred Općine Novi Grad Sarajevo, a koje se tiču ovog predmeta, s obzirom na to da su dozvole u nadležnosti ove općine izdate na osnovu zakonski upitne okolišne dozvole.

Podsjećamo, građani sarajevskog naselja Dobrinja se mjesecima bore protiv nelegalne gradnje Hifa-OIL d.o.o. kompleksa na Dobrinji, koji se gradi pored Međunarodnog aerodroma. Dokazali su niz neregularnosti pri izdavanju saglasnosti i dozvola te apelovali na nadležne da je u pitanju III vodozaštitna zona u kojoj je ovakva vrsta gradnje strogo zabranjena. Čak je i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva svojim dopisima prema Ministarstvu privrede KS i Agenciji za vodno područje rijeke Save od 04.11.2021. godine navelo niz propusta napravljenih u općinskim i kantonalnim službama prilikom izdavanja saglasnosti i dozvola, te zatražilo njihovo povlačenje, čime je potvrdilo da su građani upravu.

Bez obzira na sve to, gradnja kompleksa se i dalja nastavlja!

Građani, koji tvrde da su im ugroženi životi, i sa sigurnosnog i sa zdravstvenog aspekta, te da je ugroženo i snadbijevanje pitkom vodom u čitavom gradu Sarajevu, predali su i krivičnu prijavu protiv načelnika Općine Novi Grad i njegovih pomoćnika te su, nakon uvida u naknadno pribavljenu dokumentaciju i istraživanja, došli do novih informacija i saznanja koje su također priložili Kantonalnom tužilaštvu Kantona.

Nakon današnjeg izuzetno dobrog odziva građana, koje ni niske temperature nisu spriječile da se odazovu na poziv grupe “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju”, iz grupe su poručili:

“Dragi sugrađani, pokazali ste veliki interes za potpisivanje peticije za preispitivanje okolinske dozvole. Dokazali ste da se želite aktivno boriti za pitku vodu Sarajeva, kao i za zdravlje i sigurnost svih građana. Borba protiv korupcije na svim nivoima vlasti se nastavlja! Hvala vam što ste na strani istine.”. I dodali:

“Mi nastavljamo našu pravnu borbu protiv svih nadležnih institucija i iskoristit ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – nećemo stati dok se ne obustavi gradnja nelegalnog kompleksa u blizini stambenih zgrada. Svi oni koji do sada nisu uspjeli potpisati peticiju nas mogu kontaktirati putem Facebook stranice “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju.”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije