Građanski aktivizam

Priča sa Željeznice: MHE ugrožavaju sve rijeke u BiH, pa tako i naše živote

Priča o malim hidrocentralama nas vodi na rijeku Željeznicu. Naš domaćin je Robert Oroz, predsjednik ekološko-humanitarnog udruženja "Gotuša" iz Fojnice.

Robert godinama radi na edukaciji javnosti o štetnosti izgradnje malih hidrocentrala (mHE), te je ‘slobodna’ Željeznica danas i jedna mala simbolična pobjeda tog njegovog puta.

“U Bosni i Hercegovini od izgradnje mHE su ugrožene gotovo sve rijeke. Rijeke se neprestano zagađuju i uništavaju se riječni ekosistemi ovim gradnjama, odlaganjem smeća, divljom gradnjom u riječnom pojasu, vađenjem šljunka i slično. Na sve to upozravam svojim foto i video sadržajima koje objavljujem na društvenim mrežama. Uništavanjem rijeka osim što se utiče na floru i faunu u riječnom pojasu, direktno se utiče i na život ljudi u tim područjima, jer prva naselja i jesu formirana u dolinama rijeka koje su neodvojiv dio identiteta našeg čovjeka, ali i voda za piće, napajanje stoke, zalijevanje bašte, itd.”, govori Oroz.

Članovi udruženja Gotuša
Članovi udruženja Gotuša

Udruženje “Gotuša” izborilo se za rijeku Željeznicu i ta borba je pokazatelj kako se čuva rijeka, a iskustvo koje su stekli tokom nje je važno za druge aktiviste i aktivistkinje. Trenutno na rijeci Željeznici nema ‘aktivnih’ koncesija, ali su one i dalje ucrtane u Nacrtu prostornog plana i aktivisti pomno prate šta se dešava. Rijeke još uvijek nisu sigurne.

Čuvati rijeke, odnosno braniti ih od investitora i velikih interesnih lobija u koje je nerijetko umiješana i politika je težak, neprestan i predan posao, jer investitori imaju kapital, a aktivisti brane svoj opstanak i uz solidarnost, samoorganizaciju i iskrenu namjeru bore se prsa u prsa. U tom smislu, Robert Oroz i ljudi poput njega, koji na različitim frontovima, pravno, medijski i na terenu biju ove bitke su od važni za našu budućnost.

Mini hidroelektrana Dolac
Mini hidroelektrana Dolac

“Inspekcije rade u interesu lobista, ali mi ne odustajemo. Zato je važno da se što prije usvoji Zakona o dopuni zakona o električnoj energiji FBiH u Parlamentu FBiH i da se tako zabrane novi objekti. Potom je iznimno važno ukinuti poticaje i napraviti reviziju koncesionih ugovora. Rijeke pripadaju ljudima koji od njih žive, a ne da se trpaju u cijevi kao mašine za pravljenje novca za tajkune. Parlament FBiH treba da usvoji ovaj Zakon o električnoj energiji i da krene stavljati konačno tačku na ovu priču. Zakon po zakon”, poruka je Oroza političarima u oba doma Parlamenta Federacije BiH.

U aprilu je po dojavi lokalnog stanovništva Udruženje “Gotuša” na čelu sa Orozom, uputila zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za inspekcijski nadzor u kojem su tražili ponovljeni nadzor nad radom mHE “Dolac” u vlasništvu Salke Selmana, bivšeg premijera SBK-a i mHE “Podstinje” na rijeci Biloj te mHE “Hum” na rijeci Jasenici, obje u vlasništvu Munira Selmana, bliskog rođak Salke Selmana.

Nakon izvršenog nenajavljenog inspekcijskog nadzora na ovim vodozahvatima, utvrđen je niz nepravilnosti.

Mini hidroelektrana Dolac
Mini hidroelektrana Dolac

“Ovo je prvi puta da je po našim prijavama inspektor izašao nenajavljeno i konstatovao nepravilnosti u zapisniku, sada već dva puta. Inače je praksa da se najave i napišu da je sve uredu, iako mi na terenu zatičemo ekocid”, kaže Oroz.

Na maloj hidrocentrali “Dolac” u trenutku nadzora ekološki prihvatljivi protok je bio onemogućen.

“Zamislite šta zatičemo na terenu, vlasnici mHE ispred mjerača visine vode stavljaju improvizirane daske da bi se nivo vode lažno dizao i mjerio kao da je sve uredu, a u koritu zapravo nema vode, sve se usmjeri u mHE”, konstatuje.

Investitoru “MlNl WAT” Travnik, u vlasništvu Salka Selmana, izdat je prekršajni nalog za nepostupanje po rješenju kantonalne vodne inspekcije te je pismeno obaviješten da odmah omogući propisani ekološki prihvatljiv protok i ako u roku od 20 dana ne postupi po rješenju ponovo će biti izdat prekršajni nalog, ali sa kaznom u većem iznosu nego prvi put. Naime, 24. juna se desio pomor ribe na rijeci Biloj, nakon što je ispušten mulj iz mHE “Dolac”, ističe Oroz i upozorava na svu štetu ovih projekata.

Mini hidroelektrana Dolac
Mini hidroelektrana Dolac

Slično je u zapisniku utvrđeno i vezano za mHE “Podstinje”, u trenutku nadzora ekološki prihvatljivi protok je bio onemogućen. Zbog rada mHE nije bilo vode u koritu rijeke, svu vodu su uzeli. Investitoru “Eskimo S2” Travnik, u vlasništvu Munira Selmana, izdat je isti prekršajni nalog. Na mHE “Hum” u trenutku nadzora bio je vidljiv određeni protok na ribljoj stazi, međutim nije predočen dokaz da je urađena dopuna projektne dokumentacije, odnosno da je utvrđen ekološki prihvatljiv protok, tako da se nije moglo ni procijeniti da li trenutni protok zadovoljava minimum.

“Nakon ovog nenajavljenog nadzora, inspekcijski službenici su samo uočili ono na šta mi već godinama upozoravamo i nadamo se da će se ova praksa nastaviti i u budućnosti i da će postojeće mHE u Bosni i Hercegovini izgubiti koncesije jer doslovno kradu vodu, a da će se staviti trajna zabrana na gradnju novih malih hidroelektrana usvajanjem Zakona o dopuni zakona o električnoj energiji FBiH, ukidanjem poticaja i donošenjem drugih zakona u oba entiteta za zaštitu rijeka.

Rijeke su naš život i mi ih nećemo dati. Ovako ili onako, poručuje Robert Oroz na kraju svoje priče o borbi koja još uvijek traje. Borbi za slobodne rijeke Bosne i Hercegovine.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije