Radnički protesti

Sindikat pomoćnih radnika u zdravstvu Kantona 10, nezadovoljan odnosom vlasti, pokrenuo štrajk

“Kolektivni ugovor je potpisan bez sudjelovanja Sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu čime nam je isti nezakonito nametnut.”, stav je Sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Kantona 10, u vezi 26.9.2022. godine potpisanog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika-doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i tehničara i pomoćnih radnika u djelatnosti zdravstva s područja Kantona 10.

27.09. u 7 sati ujutro počeo je štrajk Sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Kantona 10.

Štrajk će, prama saopštenju iz Sindikata, trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva i potpisivanja novog Kolektivnog ugovora, a odvijati će se na radnom mjestu, odnosno unutar svake zdravstvene ustanove u kojoj se provodi štrajk a po potrebi i ispred zgrade Vlade Kantona.

Ispunjenje je ovo odluke Sindikata, donesene na vanrednoj sjednici Sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Kantona 10, 15. septembra, u Livnu.

Sindikat navodi da su na štrajk prinuđeni zbog ignorisanja njihovih zahtjeva, smanjenja stečenih prava, te, diskriminacije i omalovažavanja u odnosu na ostale sindikate u zdravstvu.

Naglašavaju  da ovakav način omalovažavanja i diskriminacije vladajućih prema nemedicinskim djelatnicima u zdravstvu, koji se ogleda i u velikom nesrazmjeru vrednovanja njihovih stručnih sprema u odnosu na medicinske djelatnike, nije zabilježen niti u jednom kantonu Federacije BiH.

”U istoj djelatnosti je nedopustivo i neutemeljeno da isti stupanj obrazovanja (SSS, VŠS i VSS) ima različit koeficijent za obračun plaće. Početni koeficijent treba biti isti, a u konačnici će visina plaće biti različita s obzirom na dodatke na uvjete rada. Tražili smo da se za isti stupanj stručne spreme utvrde isti početni koeficijenti što nije usvojeno.”, navode iz Sindikata.

U skladu sa propisanom procedurom Sindikat je obavijestio nadležne o odluci Skupštine Sindikata o stupanju u štrajk i pokrenuli su postupak mirenja, ali nadležni se o istome nisu oglasili niti iskazali namjeru da se spor riješi mirnim putem. S obzirom na sve navedeno i da su se Vlada i nadležno ministarstvo oglušili na njihove zahtjeve, Sindikat je, u cilju zaštite prava spremačica, servirki, vozača, administrativnih djelatnika i ostalih pomoćnih radnika u zdravstvu na području Kantona 10, donio odluku o stupanju u štrajk.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije