Građanski aktivizam

TI BiH predstavio digitalnu platformu Populus za učešće građana u javnoj raspravi

Sa idejom promovisanja kulture transparentnosti i aktivnog građanstva i ciljem razvoja odnosa između lokalnih vlasti i građana, TI BIH je razvio i prezentovao digitalnu platformu POPULUS.

Učešće građana u procesu donošenja odluka koje se tiču njihovog svakodnevnog života predstavlja suštinu demokratije kao partnerstva između građana i organa vlasti. Sa idejom promovisanja kulture transparentnosti i aktivnog građanstva i ciljem razvoja odnosa između lokalnih vlasti i građana, TI BIH, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije, razvio je digitalnu platformu koja je danas predstavljana na konferenciji Nisi samo slovo na papiru – učešće u javnoj raspravi na lokalnom nivou kroz platformu POPULUS“.

Na konferenciji su predstavljeni ključni rezultati saradnje sa gradovima Lukavac, Goražde i Bijeljina, Vladom Brčko Distrikta, Općinom Novi Travnik i Opštinom Foča koji su u prethodnom periodu kroz digitalnu platformu POPULUS unaprijedili komunikaciju sa građanima i procese donošenja odluka u lokalnim zajdenicama učinili transparentnijim.

Platforma POPULUS omogućava diskurs i dvosmjernu komunikaciju o svakodnevnim problemima – od uređivanja makadama do zamijene sijalice javne rasvjete u naseljima.

Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda, jedne od 6 jedinica lokalne samouprave koje su uvele digitalnu platformu POPULUS

Igor Ćurčić, predstavnik Opštine Foča istakao je da su ovakvi projekti neminovnost funkcionisanja javne vlasti, te da platformu POPULUS treba i dodatno razvijati i promovisati, upravo radi rješavanja problema u zajednici.

Sama platforma POPULUS je u ovih 6 lokalnih zajednica integrisana na web stranice lokalnih samouprava i sastoji se od tri dijela: e-informacije (sa informacijama za građane o radu lokalnih općina), e-konsultacije (dokumenti i prijedlozi općinskih i gradskih skupština/vijeća, sa prostorom za građane da daju komentare, prijedloge i sugestije) i e-glasanje (posebna pitanja koja se odnose na rad lokalnih vlasti od posebnog značaja za građane).

Ambasador Kraljevine Holandije, koja je podržala ovaj projekat, Jan Waltmans istakao je kako  korišćenje digitalnih alata i tehnologija može poboljšati procese, te omogućava građanima da postavljaju pitanja, a da bi platforma trebala biti obećanje da će dobiti odgovor na njih u razumnom roku.

Nivo penetracije interneta u BiH iznosi 90% i građani očekuju da jedinice lokalne samouprave i drugi organi prate trend razvoja tehnologija.

Predsjedavajući Upravnog odbora TI BIH Srđan Blagovčanin

Platforma POPULUS je dostupna u svim jedinicama lokalnih samouprava, te je TI BIH pozvao  vlasti i u drugim  lokalnim zajednicama da istu preuzmu i time unaprijede učestvovanje građana u javnim raspravama i u procesima donošenja odluka.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije