Građanski aktivizam

„Ugovorci“ svjesno pristaju na korupciju i dodatno opterećuju budžet Brčko distrikta

„Ne mali broj „ugovoraca“ podobni su članovi političkih organizacija, članovi porodica, kumovi i prijatelji uticajnih ljudi u Brčkom“, kaže Božidar Jović, predsjednik UG „Demos“.

Na „Trgu mladih“ u Brčko Distriktu BiH, danas (30.09.2022.), Udruženje građana „Demos“ je organizovalo uličnu akciju u sklopu projekta “Stop nezakonitom zapošljavanju”, pri čemu su prigodnim performansom pokušali skrenuli pažnju svojim sugrađanima na problem angažovanja lica „po ugovorima”, odnosno u ovdašnjem miljeu odomaćenim izrazom “ugovoraca”.

„Izabrali smo termin početka akcije u 11 sati ciljano kako bi nam se pridružilo što više „ugovoraca“, jer im je tada pauza, ako i imaju pravo na pauzu. Akcenat današnje akcije bio je na činjenici da su im takvim njihovim radnim statusom uskraćena osnovna radnička prava“, izjavio je Damjan Dundžić iz UG „Demos“, koji je asistent koordinatora projekta.

Iz ovog udruženja građana su od početka kampanje u okviru projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ ukazivali da je, prema njihovim podacima, u javnom sektoru Brčko distrikta u 2020. godini nezakonito angažovano više od 600 radnika po ugovorima van radnog odnosa, što smatraju „porazom pravne države“.

Cilj kampanje je doprinijeti smanjenju korupcije u zapošljavanju putem ugovora o privremenim i povremenim poslovima u javnim ustanovama, institucijama i javnim preduzećima Distrikta. Javnim ukazivanjem na nezakonito sklapanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima, “Demos” nastoji da  utiče na regulisanje procedura u ovoj oblasti i nametne problem na javni nivo, čime bi se ujedno unaprijedio antikoruptivni okvir.

„Mi ovakav njihov radno-pravi status tretiramo kao rad u „sivoj zoni“, jer je predviđeno da se takvi poslovi obavljaju pod ugovorom o radu, a oni su angažovani po ugovoru van radnog odnosa.“, iznio je mišljenje predsjednik UG „Demos“ Božidar Jović.

On je ponovio ranije izrečenu tvrdnju da je poseban problem što su ne mali broj „ugovoraca“ podobni članovi političkih organizacija, članovi porodica, kumovi i prijatelji uticajnih ljudi u Brčkom. Na budžetu su Brčko Distrikta i za svoj nerad primaju novac poreskih obveznika, a kao posljedicu svega toga je i neefikasna javna uprava.

Građani u akciji