Građanski aktivizam

Veliki dan za branioce Neretvice: Elektroprivredi danas istekle okolinske dozvole za izgradnju MHE. Iz udruženja “Pusti me da tečem” zahtjevaju novu studiju o uticaju na životnu sredinu

Nakon današnjeg isteka važenja obnovljenih okolinskih dozvola, pokret "Neretvica - Pusti me da tečem" i narod doline Neretvice traže od Federalnog ministarstva okoliša i turizma da JP Elektroprivreda, u skladu s novom uredbom i Zakonom o zaštiti okoliša, naredi izradu nove studije o uticaju na okoliš i organizovanje šire javne rasprave na lokaciji planirane izgradnje mHE (u mjesnim zajednicama Neretvica i Jasenik).

17.02.2017. Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je obnovljene okolinske dozvole za izgradnju malih hidroelektrana “Srijanski most” i “Gorovnik ušće”. One su postale pravosnažne 08.06.2017. godine.

Danas je 08.06.2022. godine te dozvole prestaju važiti, što znači da JP Elektroprivreda ostaje bez još jedne dozvole za realizaciju ovog projekta, koji ovdašnji mještani nazivaju ekocidnim.

Podsjećamo da je, u oktobru 2017. godine, nezavisna britanska konsultantska kuća Mott MacDonald, po narudžbi Evropske banke za obnovu i razvoj, izradila studiju o uticaju na okoliš, zbog koje je EBRD odustala od kreditiranja ovog projekta, ocijenivši da bi se izgradnjom 15 mHE na slivu rijeke Neretvice negativno uticalo na staništa od kritičnog značaja, u prvom redu endemskog bjelonogog raka (Austropotamobius pallipes).

No, Elektroprivreda ignoriše ovu studiju i odluku EBRD-a i poziva se na studiju koju je naručila od Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva, na osnovu koje je, zapravo, od Federalnog ministarstva okoliša i turizma 2011. i dobila okolišne dozvole, koje su naknadno produžene.

Takođe, podsjećamo da je 20.05. ove godine, Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Općine Konjic donijela rješenje kojim se odbija zahtjev Elektroprivrede BiH d.d., za gradnju malih hidroelektrana Gorovnik ušće i Sirijanski most. Prethodno, 2018. godine, izdato odobrenje za gradnju je po zahtjevu Udruženja za zaštitu okoliša Zeleni Neretva Konjic, poništeno sredinom 2021. godine od strane Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK, kao drugostepenog organa, i vraćeno na ponovni postupak. Tada je utvrđeno da je Općina Konjic putem svoje službe izdala Rješenje za građenje mHE na Neretvici bez pribavljenih energetskih dozvola koje prethode izdavanju građevinskih dozvola.

Svo ovo vrijeme, mještani, okupljeni oko udruženja “Neretvica – Pusti me da tečem”, se bore za zaštitu svoje rijeke od devastacije izgradnjom 15 mini hidroelektrana, koliko ih je Elektroprivreda bila planirala naredati na Neretvici. I u toj borbi koriste i pravna sredstva i svoja tijela kojim su u par navrata blokirali put mašinama poslatim da započnu radove.

Nakon današnjeg isteka važenja obnovljenih okolinskih dozvola, pokret “Neretvica – Pusti me da tečem” i narod doline Neretvice traže od Federalnog ministarstva okoliša i turizma da JP Elektroprivreda, u skladu s novom uredbom i Zakonom o zaštiti okoliša, naredi izradu nove studije o uticaju na okoliš i organizovanje šire javne rasprave na lokaciji planirane izgradnje mHE (u mjesnim zajednicama Neretvica i Jasenik).

“Jučer smo na protokol Federalnog ministarstvo okoliša i turizma predali dopis od devet stranica, zajedno s ukupno 316 stranica različitih priloga, u kojem smo detaljno opisali problematiku slučaja “Neretvica” i iznijeli jasne zahtjeve. Želimo novu studiju o uticaju na okoliš jer je prethodna izrađena prije više od deceniju i organizovanje šire javne rasprave na lokaciji planirane izgradnje mHE. Vjerujemo da se FMOIT neće svrstati na stranu mHE lobija, a odluka temeljena na našim zahtjevima jedina je u interesu naroda, države i prirode. Neretvica će zauvijek teći!” poručili su iz pokreta “Pusti me da tečem”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije