Građanski aktivizam

Aktivisti iz Kaknja pozivaju općinsku vlast da pokrene zakonsku zaštitu područja Trstionice i Borive

Neformalna grupa građana “Park prirode Trstionica i Boriva” traži od Općinskog vijeća Kakanj da na narednoj sjednici donese Odluku o pokretanju Inicijative za zakonsku zaštitu područja Gornja Trstionica – Bukovica koja bi se uputila nadležnom kantonalnom i federalnom ministarstvu za pokretanje procedure zaštite tog bisera prirode, čime bi se, istovremeno, obezbjedilo nesmetano i sigurno  snabdijevanje Kaknja pitkom vodom.

Neformalna grupa građana “Park prirode Trstionica i Boriva” je uputila Općini Kakanj zahtjev za pokretanje inicijative za zakonsku zaštitu područja Trstionice i Borive, koji je poslat na adrese načelnika Općine, Stručne Službe za poslove Općinskog vijeća i predsjedavajućeg Općinskog vijeća, vjerujući da je trajna zaštita ovog prostora jedino preostalo rješenje da se zaustavi devastacija okoliša, očuvaju vodotokovi i održi jedinstveni biodiverzitet ovog područja, čime bi se obezbjedilo nesmetano i sigurno  snabdijevanje Kaknja pitkom vodom.

Iz Neformalne grupe građana su ovim putem predložili da se na narednoj sjednici Općinskog vijeća  Kakanj  donese Odluka o pokretanju Inicijative za zakonsku zaštitu područja Gornja Trstionica – Bukovica koja bi se uputila nadležnom kantonalnom i federalnom ministarstvu za pokretanje procedure zaštite tog bisera prirode. Pritom su napomenuli da je prostornim planom ZDK za period 2009-2029. i Strategijom razvoja Općine Kakanj 2021-2027. planirano da područje Gornja Trstionica – Bukovica bude pod najvećim stepenom zaštite zbog izuzetne biološke raznolikosti.

Područje Gornja Trstionica – Bukovica je jedno od rijetko očuvanih šumskih područja na teritoriji općine Kakanj i zauzima veliku površinu koja obuhvata zaštićena prirodna staništa i spomenike kulturnog naslijeđa, a osim toga u master planu razvoja turizma Kaknja navedeno je i da je rijeka Trstionica ”kristalno čista rijeka bogata različitim vrstama riba”.

Naime, kakanjski aktivisti su stalnim pritiskom „otjerali“ nelegalno postrojenje –betonaru sa tog područja, te su nastavili da se  bore da očuvaju i zaštite područje Trstionice i Borive, koje bi  moglo doživjeti veliku  devastaciju aktivnostima eksploatacije plemenitih metala na području općine Vareš.

„Čitava situacija je kulminirala u poslednjih par mjeseci. Početkom decembra je došlo do pomora ribe u rijeci Trstionici, a nakon poslednjeg izlaska na teren, utvrdili smo da su flora i fauna u gornjem toku Trstionice uništeni, odnosno da biljni i životinjski svijet više ne postoje u Vrućem potoku, koji se ulijeva u tu rijeku. Nakon toga,  zaprimili  smo  niz dopisa, poruka i hitnih apela građana Kaknja i i okolnih mjesta  u kojima se izražava zabrinutost građana za devastaciju okoline na području Trstionice i Borive, što direktno vodi ka ugrozi mjesta sa kojeg se Kakanj snabdjeva pitkom vodom.“, ističu aktivisti.

Inače, aktivisti već mjesecima, kontinuirano, šalju Zahtjeve inspekcijskim organima na svim nivoima, pozivaju nadležne da preduzmu adekvatne mjere dok nije došlo do ozbiljnih problema. Ti problemi su uveliko tu i sad je na institucijama da pokažu interesovanje za zaštitu zdravlja i interesa svojih građana.

 

Građani u akciji