NGG "Sačuvajmo rijeke Foče" i UG "Bjelava" - Inicijativa protiv izgradnje MHE u opštini Foča

BiH dobila prvu “Kuću za obranu rijeka”

''Kuća za obranu rijeka" simbolizira borbu svih aktivista koji se zalažu za zaštitu rijeka BiH  i predstavlja poruku investitorima i nadležnim da aktivisti neće odustati od njihove obrane.''

Kontejner simbolično nazvan “Kuća za obranu rijeka” koji će biti mjesto otpora i okupljanja aktivista koji se bore za rijeku Bjelavu, a čija devastacija i uništavanje traje od ožujka prošle godine.

Kontejner je postavljen na lokalitetu Bukovica u blizini istoimenog restorana, a jedinstveni pečat dao mu je i umjetnik Vladimir Milanović koji ga je oslikao ilustracijama čiji je cilj dizanje svijesti o štetnom utjecaju malih hidroelektrana (MHE) na rijeke i životnu sredinu.

“Kontejner je postavljen na mjestu gdje su započeti radovi na izgradnji male hidroelektrane na rijeci Bjelavi i odakle su strojevi razorili korito rijeke i uništili njen vodotok. Cilj nam je da bude simbolično mjesto našeg okupljanja i otpora ovom projektu koji prijeti da u potpunosti uništi Bjelavu. Odlučili smo se na ovaj vid borbe po uzoru na aktiviste širom BiH koji su na ovaj način obranili svoje rijeke čuvajući ih dan i noć. Ovdje ćemo na smjene dežurati, čuvat ćemo rijeku i nećemo dozvoliti strojevima da ponovo prođu i nastave svoj rad”, rekao je Jovan Drakul iz Udruženja građana Bjelava, Foča.

Vladimir Milanović je istaknuo da mu je čast biti dio ove borbe i što je dobio priliku da oslika kontejner.

“Riječ je o ilustracijama koje na jednostavan način prikazuju svu štetu koju prouzrukuju male hidroelektrane. Ova borba za Bjelavu je borba za opstanak i za životnu sredinu”, kazao je Milanović.

Centar za životnu sredinu i Koalicija za zaštitu rijeka BiH godinama upozoravaju na stihijsku izgradnju hidroelektrana i činjenicu da su rijeke pod velikim rizikom da ostanu bez svojih najvećih vrijednosti: kvalitetne vode i bogatstva biorazličitosti.

“”Kuća za obranu rijeka” simbolizira borbu svih aktivista koji se zalažu za zaštitu rijeka BiH  i predstavlja poruku investitorima i nadležnim da aktivisti neće odustati od njihove obrane. Rijeka Bjelava je primjer podrške vlasti investitoru uprkos očiglednom kriminalu i protivljenju mještana ovom projektu. Postavlja se pitanje kada će se početi primjenjivati Deklaracija za zaštitu rijeka RS koja je nedavno jednoglasno usvojena od strane Narodne skupštine RS? Ako se neće zaštititi Bjelava, deklarativno izjašnjavanje o potrebi da zaštitimo rijeke gubi smisao. Centar za životnu sredinu će svakako dostaviti Ministarstvu za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS komentare na Prethodnu procjenu utjecaja na životnu sredinu za ovaj projekat, a koja je trenutno na javnom uvidu i ukazati na niz propusta vezanih za ovaj slučaj”, rekla je Jelena Ivanić, koordinatorica kampanje Sačuvajmo Plavo srce Europe iz  Centra za životnu sredinu.

Podsjetimo, početkom ožujka prošle godine, kompanija Srbinjeputevi iskoristila je izvanrednu situaciju i započela ilegalne radove u sljevu rijeke Bjelave imajući samo ugovor o koncesiji, bez potrebnih dozvola.

Na evidentno kršenje zakona, uzurpaciju privatne imovine, krčenje šume i izmještanje korita rijeke nije reagirala ni lokalna niti republička inspekcija. Usprkos nizu tužbi, argumenata i ukazivanja na propuste institucije jasno staju na stranu investitora.

Pogledaj više

Partneri u borbi protiv korupcije