Građanski aktivizam

Centar za životnu sredinu: Ministarstvo saobraćaja i veza krije ekonomsku (ne)opravdanost za autoput Banjaluka-Prijedor

“Interesantno je da koncesioni ugovor kojeg nadležno ministarstvo i Vlada Republike Srpske toliko hvale u javnosti, ta ista javnost ne može da vidi? Sa druge strane, bar bismo trebali da vidimo studiju ekonomske opravdanosti, da javnost može transparentno vidjeti koliko je opravdana ideja da se gradi autoput na relaciji Banja Luka – Prijedor."

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske odbilo je Centru za životnu sredinu pristup informacijama o ekonomskoj opravdanosti autoputa Banja Luka-Prijedor, jer kako se navodi u rješenju ovog Ministarstva, objavljivanjem Studije ekonomske opravdanosti, koju je izradila konsultantska kuća “IG“ iz Banje Luke, bila bi prouzrokovana šteta za Ministarstvo, a takođe i za konsultantsku kuću koja je izradila predmetnu Studiju ekonomske opravdanosti za projekat autoputa Banja Luka-Prijedor.

To bi, dalje stoji u rješenju, indirektno moglo uticati na ovaj javni organ, jer podaci koji se nalaze u Studiji ekonomske opravdanosti za projekat autoputa Banja Luka-Prijedor se indirektno provlače i kroz ugovor o koncesiji za izgradnju ovog autoputa. Pored toga, iz Ministarstva su istakli da smatraju kako interes javnosti u konkretnom slučaju ne može biti stavljen iznad principa zakonitosti.

Interes javnosti ne može, ali privatni interes, kako se čini, može.

Podsjećamo, Ministarstvo je ranije Centru za životnu sredinu odbilo i pristup informacijama vezanim za koncesioni ugovor koji je zaključen između Vlade Republike Srpske i kineske kompanije “Shandong Hi-Speed International (SDHS)”, nakon čega je, povodom ovog rješenja, Centar za životnu sredinu pokrenuo i dobio upravni spor  kod Okružnog suda u Banjoj Luci.

Okružni sud je, upravo štiteći zakonitost i pravo građana na pristup informacijama, zauzeo stav da je Ministarstvo bilo u obavezi dostaviti tražene informacije. Međutim, i nakon pravosnažnosti presude Okružnog suda u Banjoj Luci, isto Ministarstvo koje se poziva na zaštitu principa zakonitosti, oglušilo se na pomenutu presudu i ponovo odbilo zahtjev za pristup koncesionom ugovoru.

U rješenju kojim je odlučivalo o zahtjevu za pristup Studiji ekonomske opravdanosti, pak, Ministarstvo se indirektno referiše na svoju odluku kojim je odbilo pristup koncesionom ugovoru, te po analogiji koja je logična samo ovom organu, odbija pristup Studiji ekonomske opravdanosti za projekat izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor.

“Interesantno je da koncesioni ugovor kojeg nadležno ministarstvo i Vlada Republike Srpske toliko hvale u javnosti, ta ista javnost ne može da vidi? Sa druge strane, bar bismo trebali da vidimo studiju ekonomske opravdanosti, da javnost može transparentno vidjeti koliko je opravdana ideja da se gradi autoput na relaciji Banja Luka – Prijedor. Ono što je do sada naše iskustvo jeste da niti jedna osoba sa kojom smo razgovarali do sada o ovom projektu, nije dala pozitivno,  niti ohrabrujuće mišljenje. Vrijeme će pokazati, sudovi će presuditi, ali smatramo da se ovdje mora i lično odgovarati za štetno potpisane ugovore. No, korak po korak“, izjavio je Tihomir Dakić, predsjednik Centra za životnu sredinu.

Centar za životnu sredinu ostaje na stanovištu da je Vlada Republike Srpske dužna da upozna javnost sa pojedinostima obaveza koje je na sebe preuzela ovim koncesionim ugovorom, što je i potvrdio Okružni sud u Banjoj Luci, te da javnost stoga ima i pravo da se upozna sa ekonomskom opravdanošću ovog projekta, kako bi cijeli projekat bio transparentan i u skladu za principom zakonitosti koji je Ministarstvo pravilno ocijenilo kao jedan od ključnih principa kojih se treba pridržavati.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije