Građanski aktivizam

“Da se ne ponovi maj 2014 .”: Republički vodni inspektori i zaposleni u „Vodama Srpske“ u koruptivom dilu sa vlasnicima šljunkara

Grupa građana „Da se ne ponovi maj 2014.“ podnijela je novu krivičnu prijavu Republičkom javnom tužilaštvu RS – protiv republičkog vodnog inspektora i ovlaštene osobe iz „Voda Srpske“.

„Prijavljujemo
1. Slavicu Malinić Subić, republičkog vodnog inspektora iz Doboja, zbog sumnje da je izvršila krivična djela nesavjesnog rada u službi, prikrivanja, neprijavljivanja, pomoći i možda zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja iz člana 315, 322, 332 i 333 Krivičnog zakona RS…
2. nepoznatu ovlaštenu osobu iz Voda Srpske, zbog sumnje da je izvršila krivična djela nesavjesnog rada u službi, prikrivanja, neprijavljivanja i pomoći iz člana 322, 332 i 333 Krivičnog zakona RS…“,
stoji u krivičnoj prijavi koju je grupa građana, okupljenih oko inicijative „Da se ne ponovi maj 2014. godine“ podnijela Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske.

Reakcija je ovo na odgovore Inspektorata i „Voda Srpske“ građanima koji su ove institucije upozorili na nezakonitosti u eksploatacji šljunka u koritu rijeke Bosne u samom Doboju. Odgovore u kojim se tvrdi da je sve u redu i da nikakve nezakonitih aktivnosti nema.

No, iz grupe „Da se ne ponovi maj 2014. godine“ na ovo uzvraćaju:
„U namjeri da zaštite prijavljene koji neovlašteno vrše vađenje i dislokaciju šljunka u Doboju, prijavljeni republički vodni inspektor izvršio je inspekcijski pregled nakon 58 dana od podnošenja prijave i nije utvrdio ništa nezakonito, a prijavljena službena osoba iz Voda Srpske se sprda ili nevješto laže kada tvrdi da vađenje i dislokaciju šljunka i drugog materijala iz korita Bosne u Doboju vrši firma sa kojom je zaključen ugovor, samo što je na svoju mehanizaciju stavila naziv druge firme, čiji je vlasnik, sasvim slučajno, partijski kolega te osobe.“

A u samoj prijavi se dodatno obrazlaže: „Osim što je propustila da po službenoj dužnosti izvrši pregled vađenja šljunka na ovom lokalitetu koji se nalazi na samo desetak minuta hoda od kancelarije prijavljene, prvoprijavljena nije odmah po dobijanju prijave izvršila inspekcijski pregled, niti je prilikom utvrđivanja stanja uzela u obzir fotografiju mehanizacije kojom se vršilo vađenje, utovar i prevoz šljunka, na kojoj se jasno vidi da je vađenje šljunka vršila firma „Đurković“ kojoj ovaj posao nije odobren i dodijeljen zaključenim ugovorom  sa Vodama Srpske i odgovor Voda Srpske u kome se navodi da su kontrolom utvrdili da se vađenje i dislokaciju šljunka i drugog materija iz korita Bosne na lokaciji Mostovi u Doboju vrši mehanizacijom na kojoj je istaknut naziv firme Đurković. Prvoprijavljena nije postupila po dijelu prijave koji se odnosi na pridržavanje uslova iz zakona i elaborata, vođenja propisane dokumentacije, spornog deponovanja izvađenog šljunka u korito Bosne  i ostalog, kao ni po dijelu prijave koja se odnosi na nezakonito izgrađene objekte firmi Đurković i Josipović uz samo korito rijeke Bosne, odnosno u velikom koritu rijeke Bosne, čime je ugrožen normalan protok vode prilikom visokog vodostaja.“  

Od Republičkog javnog tužilaštva, kome je prijava podnesena, zatraženo je da, ukoliko nije spremno i sposobno da profesionalno i nepristrasno postupa, ustupi prijavu Tužilaštvu BiH. I da se prijava ne ustupa dobojskom tužilaštvu, koje, kako je navedeno „štiti prijavljene i ne postupa po prijavi iz 2014. godine koju im je ustupilo Republičko javno tužilaštvo“. A zatraženo je i da se „obavezno provjeri da li su prijavljeni slijepi“ i da se istraga proširi na ostale republičke vodne inspektore i zaposlene u dobojskoj kancelariji Voda Srpske koji se nalaze u koruptivnom dilu sa vlasnicima šljunkara i onima koji nezakonito uzurpiraju i devastiraju vodoplavno područje“.