Građanski aktivizam

Grupa građana “Da se ne ponovi maj 2014.” upozorava: Ponoviće se maj 2014. Ako…

Saopštenje za javnost grupe građana "Da se ne ponovi maj 2014."

Grupa građana Da se ne ponovi maj 2014 započela je danas kampanju Ponoviće se maj 2014 postavljanjem bilbord plakata, podjelom letaka i drugim aktivnostima sa ciljem da još jednom opomene i upozori nadležne institucije i građane da bi Doboj mogao biti ponovo poplavljen kao u maju 2014. godine.

Doboj, 01.09.2021.

Doboj bi mogao biti poplavljen jer nisu i ne zna se kada će biti uređeni korito rijeke Bosne i drugih vodotoka i izgrađeni drugi objekti za zaštitu od poplava, nije spriječena devastacija vodoplavnog područja bespravnom gradnjom i drugim radovima, nisu kažnjeni odgovorni za poplave u maju 2014. godine, zaposleni u Vodama Srpske, republički vodni inspektori, javni tužioci, gradonačelnik i drugi ne odriču se koruptivnog dila sa onima koji uzurpiraju i devastiraju riječna korita i nije uspostavljen zakonom propisan sistem zaštite od poplava.