Vijesti

Kajganić: “Prioritet je borba protiv kriminala i visoke korupcije” (VIDEO)

"Borba protiv kriminala i visoke korupcije biće prioritet u radu Tužilaštva BiH", rekao je vršilac dužnosti glavnog tužioca BiH Milenko Kajganić, u razgovoru za BN TV.

Stanje u tužilaštvu nije sjajno tvrdi vršilac dužnosti glavnog tužioca BiH Milenko Kajganić. Kaže da se uz bolju organizaciju mogu postići i bolji rezultati.

“Prioritet u radu svih tužilaštava u savremenim zemljama pa tako i u BiH je borba protiv organizovanog kriminala i naročito visoke korupcije i fokus je na tim predmetima. To su zaista teški  predmeti zato što se odnose na međunacionalni kriminal. Da bi se u tim predmetima bilo uspješno mora se razviti značajna međudržavna saradnja tako da ne zavise rezultati samo od tužilaca Tužilaštva BiH.

Ja sam zato  zajedno sa svojim saradnicima preduzeo mjere da poboljšamo organizaciju samog tužilaštva, raspored tužilaca po odsjecima i da se fokusiramo na ono što je trenutno prioritet, a to je prvenstveno visoka korupcija, organizovani kriminal, privredni kriminal i u tom smjeru smo pojačali te odsjeke i sada očekujemo rezultate”, kaže Kajganić.

Kajganić ističe da u borbi protiv kriminala i korupcije odgovornost nije samo na Tužilaštvu BiH već da značajnu ulogu imaju i policijske agencije.

“Da bismo imali kvalitetne predmete visoke korupcije moramo imati prijave od strane policijskih agencija, odnosno izvještaj o počinjenim krivičnim djelima sa dostavljenim dokazima. Uglavnom,  kad sam došao na ovu poziciju prvo što sam tražio je da mi se dostave podaci o svim predmetima korupcije, naročito visoke korupcije koji su trenutno u radu u Tužilaštvu BiH.

Većina tih predmeta je formirana na osnovu ili anonimnih prijava ili prijava lica koja nisu iz policijskih agencija. Svi moramo zajedno da radimo i ja neću prihvatiti da je za sve  neuspjehe krivo samo Tužilaštvo BiH, jer Tužilaštvo BiH kada dobije predmet koji u sebi sadrži dokaz ili većinu dokaza iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je neko  počinio kriivčno djelo nema razloga da ne preduzme mjere iz svoje nadležnosti, da podigne optužnicu i da zastupa tu optužnicu pred Sudom BiH da se dođe do osuđujuće presude.

Međutim, ako imamo samo, tako da kažem, suve prijave, nekakve indicije da se nešto desilo bez pomoći i bez angažmana policijskih agencija u BiH ne možemo doći do kvalitetnih dokaza”, kaže Kajganić.

Na pitanje da li politika ima uticaj na procesuiranje predmeta tzv. visoke korupcije Kajganić odgovara da ne zna, ali da ne bi trebalo jer tužioce kako kaže ne imenuju političke stranke već VSTS BiH.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije