Građanski aktivizam

Na „ekspresnom“ sastanku sa resornim ministrom privrede SBK/KSB, grupa građana Poriče kod Bugojna suočila se sa očekivanom reakcijom vlasti: „Sve je po zakonu“. Ali i odgovorili da će dokazati da nije.

Do kraja sastanka, čija je tema bila izdavanje sporne koncesije i potreba njenog poništenja, predsjednik Komisije za koncesije nije rekao ni riječi.

Na inicijativu neformalne grupe građana Poriče iz Bugojna, 15.09. održan je sastanak sa resornim ministrom privrede SBK/KSB Nisvetom Hrnjićem, s ciljem predočenja argumenata za Vladino preispitivanje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena dolomita na lokalitetu „Bukovački potok“, općina Bugojno i raskidanja tog ugovora, u konačnici.

Sastanku su prisustvovali predstavnici NGG Poriče i koordinator Centara civilnih inicijativa, dok su ipred resornog ministarstva prisustvovali ministar i sekretar ministarstva, ujedno i predsjednik Komisije za koncesije.

NEMA MINISTAR VREMENA ZA GRAĐANE, ČAK I KAD IH POZOVE NA SASTANAK

Sastanak, koji su mještani pokušavali zakazati mjesecima, počeo je sa zakašnjenjem, koji je Grupa tolerisala, u neadekvatnoj prostoriji, što je takođe tolerisala. Ali su domaćini počeli da pretjeruju u testiranju tolerantnosti svojih gostiju. Odmah s vrata ministar je grupi „dao do znanja“ da „ne može dugo“, jer „ima sjednicu Vlade SBK u 9 sati“, iako je on odredio i mjesto i termin sastanka. Predstavio je svog gosta kao „sekretara za sve“ i predsjednika Komisije za koncesije. No, do kraja sastanka, čija je tema bila izdavanje sporne koncesije i potreba njenog poništenja, predsjednik Komisije za koncesije nije rekao ni riječi. Valjda je poenta u tome da je ministar tu da govori, a predsjednik komisije je tu da sluša i izvršava?

Predstavnici grupe građana su u kratkim crtama iznijeli svoj stav koji je argumentiran činjenicom da je procedura, od donošenja Odluke OV Bugojno o davanju prethodne saglasnosti društvu „Kvatro“ d.o.o. Bugojno za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kanema dolomita na lokalitetu „Bukovački potok“, općina Bugojno, pa sve do potpisivanja ugovora o koncesiji, provedena bez ikakve saglasnosti građana ili javne rasprave. Te, da su sve dosadašnje inspekcije, koje su bile (Kantonalna i Federalna) na terenu, procijenile da je pomenuti lokalitet na takvom mjestu – 20-tak metara od magistralnog puta, u neposrednoj blizini potoka, dva izvorišta vode, legalnog ribnjaka, restorana, a posebno velikog sela Poriče – da ne postoje nikakvi argumenti za dobivanje bilo koje dozvole potrebne za početak radova.

LOKALITET KAMENOLOMA PO MINISTRU NIJE SPORAN

Ali, ministar žuri. I čudi se ovoj konstataciji, jer on je kao odgovorno lice bio na terenu i ništa od toga nije vidio i po njemu lokalitet nije sporan. Kada mu je jedan od mještana pokazao kartu lokaliteta, ostao je začuđen – možda je bio negdje drugdje ili su mu njegovi djelatnici krivo prenijeli informaciju o lokalitetu? Bruka!

No, bez obzira na to, ministar je prisutnim mještanima pojasnio proceduru i da je u ovom slučaju, po njemu, sve provedeno po Zakonu, te, da u ovoj fazi ministarstvo ne želi provesti proceduru preispitanja ugovora. Dalje, ministar je „pojasnio“ mještanima da sada investitor treba obezbjediti potrebne dozvole za početak istraživanja i radova, te, ako ih ne obezbjedi ili ako prekrši neki od uvjeta Članka 30. Ugovora o konsesiji, može se raskinuti ugovor prije isteka, ali ponavlja: „Procedura je provedena po Zakonu. Tu je predsjednik Komisije za koncesije.“ Koji ne progovara, čak ni kad ga Ministar „proziva“.

I tako… Rekavši im šta je on htio, a ne davši im vremena da oni kažu sve što su oni htjeli, Ministar se, žureći, pozdravio se sa gostima i otišao na sjednicu Vlade. Na izlasku iz prostorije dobacivši gostima da je problem na drugom mjestu, ne u ministarstvu – valjda je mislio na Općinu Bugojno?

Mještani, aktivisti neformalne grupe građana „Poriče“ ostali su zatečeni ovakvim neprimjerenim odnosom Ministra i nemogućnošću da iskažu sve što su na ovom sastanku željeli i za to se pripremali, zaludno se nadajući da će naići na razumijevanje za svoje probleme, kod vlasti koja, međutim, mnogo rađe čini sporne nezakonite ustupke sumnjivim investitorima – čak i kad ih njihova policija hapsi pod ozbiljnim optužbama – nego što se brine o poštovanju svojih zakonskih obaveza i interesima svojih građana.

(a.z.)

_______________________________________________________________________________________________
—————————————————————————————————————————————————————

Mještani poručuju: Borićemo se za naše Poriče svim dozvoljenim sredstvima

Zbor mještana MZ Poriče, održan u junu 2022.

Portalu Antikorupcija ustupljena je reakcija mještana, aktivista NGG „Poriče“, nakon sastanka sa Ministrom privrede SBK/KSB, koju objavljujemo u ovom antrfileu:

Poštovani ministre, evo dio argumenata za opravdani raskid Ugovora o koncesiji, koje nismo stigli iznijeti na kratkom sastanku, na kojem nije bilo dijaloga, nego uglavnom vaš monolog, a sastanak je bio, koja koincidencija, tačno na Međunarodni dan demokratije, 15.09.:

  1. Općinsko vijeće Bugojno donijelo je Odluku o izdavanju prethodne saglasnosti za kamenolom na području mjesne zajednice Poriče na osnovu direktnog zahtjeva investitora, a ne Ministarstva, bez prateće dokumentacije i bez mišljenja zbora građana MZ Poriče o prijedlogu! Pritom, Zakon o koncesijama SBK propisuje „Općinsko vijeće dužno je dostaviti saglasnost u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva koje je uputilo resorno ministarstvo“. A u ovom slučaju, investitor podnosi neobrazložen zahtjev bez dokaza općinskom vijeću, dokument koji ima samo dvije rečenice i čije je značenje: Ja bi’ želio…(???)
  2. Imajući u vidu da se ova odluka tiče i građana MZ Poriče koji su direktno ugroženi radom kamenoloma, OV Bugojno je moglo da traži mišljenje MZ Poriče, ali je to izbjegla  na štetu građana. Statut Općine Bugojno kaže „Zbor građana MZ saziva se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja. Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora mjesne zajednice o prijedlogu općeg akta kao i drugim pitanjima iz djelokruga Općine kod provođenja javne rasprave.“
  3. Na osnovu takve odluke Općinskog vijeća, koja je donesena na naprijed navedeni sporan način, u februaru 2022. godine, Ministarstvo privrede SBK raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu Bukovački potok. Na Javni poziv su se javile samo dvije kompanije iz Bugojna, a po Zakonu su trebale minimalno tri. Tokom trajanja Javnog poziva građani su prikupljenih 1.100 potpisa peticije kojom se protive izdavanju koncesije dostavili i nadležnom Ministarstvu SBK. Bez obzira na sve, resorno ministarstvo predlaže a Vlada SBK 19.05.2022. godine donosi Odluku o dodjeli koncesije društvu „Kvadro”, koje nema nikakvo iskustvo u ovom poslu i nema uposlenih radnika.

I sve je po zakonu?

Svi ovi argumenti, a ima ih još,  jasno ukazuju da su od početka prekršene procedure kod davanja saglasnosti na koncesiju, imamo dokaze da su, ministre, svi ovi argumenti bili na vašem stolu, morali ste ih uvažiti, ali iz samo vama poznatih razloga niste.

Mi ćemo se za naše Poriče nastaviti boriti svim dozvoljenim sredstvima, ključni argumenti su na našoj strani i uskoro ćemo demantovati vašu rečenicu „Sve je po zakonu“.

A nadamo se da će oni koji nisu radili po zakonu, za to i odgovarati.

_______________________________________________________________________________________________
—————————————————————————————————————————————————————

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije