Voda je izvor života i ne može biti predmetom privatizacije i trgovine. Voda nije lična svojina nego ljudsko pravo. Na ovim principima, ujedinjeni u zajedničkoj borbi, u Sarajevu su se 3. jula okupili aktivisti i aktivistkinje preko 20 pokreta iz cijelog Balkana i formirali regionalni savez pod nazivom Odbranimo r(ij)eke Balkana.

“U okolnostima narastajuće društvene nejednakosti i nepravde, klimatske krize, izumiranja živog svijeta i sve većeg rizika od globalnih smrtonosnih zaraza i prirodnih katastrofa, apsolutni prioritet društava i država moraju biti opstanak, dostojanstvo i uravnotežen razvoj ljudskih zajednica i očuvanje živog svijeta, a to nije moguće bez čiste i dostupne vode. Pravo na vodu je pravo na opstanak”, poruka je učesnika.

Savez okuplja organizacije, udruženja, sindikate, formalne i neformalne inicijative iz regije, ujedinjene u dugogodišnjoj borbi za zdravu životnu sredinu, protiv zločina nad rijekama i ljudima. U toj borbi grupe i male zajednice širom Balkana već bilježe mnoštvo pobjeda.

“Ovo udruživanje snaga će nas dodatno ojačati, s ciljem dugotrajne i korjenite promjene odnosa institucija prema rijekama i vodi. Zbog ograničenih zaliha, čista voda postaje najvažniji strateški resurs oko kojeg će se u decenijama koje dolaze sukobljavati politički, ekonomski, pa i vojni interesi. Balkan je još uvijek bogat kristalno čistim izvorima i divljim rijekama. Ali, na korak smo od uništenja tog bogatstva – naše rijeke na udaru su privatnog kapitala i tajkuna u sprezi sa korumpiranim vlastima”, ističu aktivisti.

U ovom trenutku, upozoravaju, najveća prijetnja našim rijekama su male hidroelektrane (mHE).

“Zato zahtijevamo da se momentalno obustave svi radovi i projekti na našim rijekama i po hitnoj proceduri u svim državama Balkana donesu zakoni o zabrani gradnje mHE. Osim zabrane mHE, borimo se i za zaštitu vode i prava svih ljudi i živog svijeta na vodu kao osnovnog uslova života, a ne robu kojom se trguje. Dok god zakoni i države ne stanu u zaštitu naših voda, mi ćemo ih braniti – kao i dosad, srčano i bespoštedno. Sve rijeke Balkana – naše su zajedničke rijeke”.

Iz saveza Odbranimo r(ij)eke Balkana navode da se ne obaziru na državne strukture i podjele, te da imaju zajedničkog neprijatelja i zajedničko dobro na udaru.

“Svi smo na udaru ‘svojih’ vlasti i institucija i svi se moramo boriti protiv državne birokratije i stranačkih elita koje štite tzv. investitore (tajkune). Koliko god da je region posrtao i posrće pod teretom istorijskih podjela, što je i iskorišteno da se Balkan i priroda učine lakim plijenom domaćih i stranih eksploatatora, naša borba za vodu je jedinstvena i otjelovljena u novoformiranom savezu”.

Iz saveza ističu da su otvoreni za sve i pozivaju dobronamjerne organizacije, obične ljude i aktiviste da im se pridruže.

Na osnivačkom sastanku učestvovali su slijedeće organizacije i inicijative: Neretvica – Pusti me da tečem, Klub sportskih ribolovaca Travnik, Eko Gotuša, Zajedno protiv mHE-Pliva, Pravo na vodu, Sačuvajmo planinske reke Kraljeva, Sačuvajmo rijeke Crne Gore, Stop MHE na Kasindolskoj rijeci, nezavisna novinarka i aktivistica Iva Anzulović, Aarhus centar u BiH, EU MAJSKI CVIJET, Centar za životnu sredinu, Spasimo plavo srce Evrope, Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT, Član Rijeke BiH, Crvena, MZ Kruščica, EcoZ, Pishtarët, Odbranimo reke Stare Planine, PD Treskavica i Eko Akcija.