OznakaMeđunarodni dan šuma

Čuvajmo šume!

Saopštenje za javnost Inicijative za šumarstvo i okoliš (fea), povodom Međunarodnog dana šuma.

Građani u akciji