U fokusu

Progovorio šljunkarski „kapitalac“ iz Dervente: „Ja ću štetu koju sam načinio platiti, ali šta je sa drugima, koji su ostvarili korist od više desetina i stotina miliona KM?“

Pero Đurić, šljunkar koga Policijska uprava Doboj sumnjiči za ozbiljna krivična djela, upire prstom u druge, za koje smatra da su počinili ozbiljnija krivična djela od njega, odnosno protuzakonito ostvarili mnogo veću korist. Pita: Šta je sa graditeljima auto-puteva kroz Republiku Srpsku.

Ako je „Drvoprerada Đurić“ ostvarila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 2,3 miliona KM i oštetila budžete za 140.967 KM, onda su korist i šteta drugih šljunkarskih preduzeća višestruko veća.

Ovo tvrdi Pero Đurić, koji je odgovorno lice u dervenstkom preduzeću i za koga je, u protekloj nedjelji, Policijska uprava Doboj objelodanila da je protiv njega Okružnom javnom tužilaštvu Doboj podnijela Izvještaj o izvršenim krivičnim djelima „Zloupotreba ovlašćenja u privredi“,   „Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju“ i „Protivpravno zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogastava i dobara od opšteg značaja“.

Za Đurića postoji osnov sumnje da je, sa svojim preduzećem, na području grada Doboja sa zemljišnih parcela u blizini korita rijeke Bosne obavljao privrednu djelatnost iskopa, vađenja i prodaje prirodnog šljunka i pijeska bez potrebnih zakonskih odobrenja, pa samim time bez plaćanja odgovarajućih naknada. Zatim da je izvađeni materijal deponovao na poljoprivrednom zemljištu na kojem se nalazi postrojenje separacije bez odobrenja, te, takvo zemljište koristio u nepoljoprivredne svrhe, izbjegavši platiti naknadu za izmjenu namjene zemljišta. I konačno, da je prirodni šljunak i pijesak, u kontinuitetu, prodavao domaćim kupcima, u količini od najmanje 242.850 m3, čime je ostvario protivpravnu imovinsku korist za navedeno privredno društvo u iznosu od 2,3 miliona KM, bez PDV-a.

Sumnje su iz prijave i da, suprotno zakonskim propisima, nije vršena prijava, obračun i uplata naknade za korišćenje mineralne sirovine, pa su na taj način uskraćena sredstva koja predstavljaju prihod Republike Srpske i Grada Doboja i načinjena im šteta u ukupnom iznosu od 140.967 KM.

„Jesmo vadili šljunak, ali sa svog poljoprivrednog zemljišta. Nismo ulazili niti u jednu tuđu parcelu ili u korito rijeke Bosne. To zemljište je uništeno od strane nanosa šljunka i zemlje nakon poplava, zemlju smo uklonili i šljunak zatim separisali i koristili u svrhu obavljanja djelatnosti. Za poljoprivredno zemljište sa kojeg je vršena eksploatacija smo napravili projekat rekultivacije i zasadili topole“, dobili smo izjavu Pere Đurića. Koji, naravno, nije spomenuo da je to što su radili nezakonito, bez obzira što je zemljište na kome su izvodili radove u njihovom vlasništvu. Jer za to nisu imali neophodne dozvole.

No, Đurić prijavu smatra udarom na firmu i više od devedeset zaposlenih radnika na njoj, jer, kaže da, ukoliko Tužilaštvo u Doboju prihvati prijavu MUP-a, narednih godinu ili više neće moći učestvovati na tenderima za dobijanje ugovora za eksploataciju šljunka. Trenutno ima Ugovore sa JU „Vode Srpske“ kod dva mosta u Doboju i u Šešlijama, takođe kod Doboja, ali je ubjeđen da je podnošenje prijave protiv njega urađeno smišljeno i da je politički motivisano.

„Vjerovatno od ovoga ne bi bilo ništa da odustanem od skupštinske većine u Derventi u čijem sam formiranju, u ime svoje stranke, učestvovao. I da se ne bliži nova godina, kada se ugovaraju novi poslovi i slijede novi Javni pozivi za sklapanje ugovora za vađenje materijala iz korita rijeka, a time i eksploatacije šljunka“, riječi su Đurića.

Tvrdi da je unazad četiri godine nemoguće dobiti koncesije za eksploataciju šljunka kao privrednu djelatnost, te da ih nema niti jedan šljunkar u RS, pa ni u cjeloj BiH.

Revoltiran, upire prstom u svoje „kolege“. Kaže da se niko ne bavi iskopanim površinama uz rijeku Vrbas ili Bosnu prilikom izgradnje auto puta Banja Luka–Prnjavor–Doboj ili novije u ovoj godini od Dobojskih bara do Johovca.

„Ugrađeni su milioni kubika u izgradnju autoputa i iluzorno je bilo za očekivati da je „Integral“ drobio kamen u svom kamenolomu „Karabegovac“ i vozio dvadeset i više kilometara, kada je jednostavnije zagrabiti ga iz korita i zemljišta uz korito rijeka. Ako treba i ako se zaista utvrdi da sam kriv, ja ću štetu koju sam načinio platiti, ali šta je sa drugima? Onda bi oni trebali da je plate u višestruko većem iznosu i korist koju su ostvarili se mjeri sa više desetina i stotina miliona KM?“, kaže Đurić.

Podsjećamo, Poljoprivredna inspekcija Inspektorata RS, u kontrolama izvršenim u perodu maj-juli, kaznila je sa po 3.000 maraka 18 šljunkarskih preduzeća, koja su vršili eksploataciju šljunka na poljoprivrednom zemljištu, naloživši im da uplate određenu naknadu za promjenu namjene zemljišta.

Po kvadraturi za koju je naložena promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u slivu rijeke Bosne u vrhu liste tih preduzeća je DOO„Plosko“ iz Doboja, protiv čijih odgovornih lica M.P. i N.P.  Policijska uprava Doboj je nedavno Okružnom javnom tužilaštvu Doboj podnijela dvije Krivične prijave, za sumnje u počinjena četiri krivična dela. Iza njega slijede takođe dobojska preduzeća DOO „Jaćimović“, „Eurogradnja“, a tek onda „Drvoprerada Đurić“ iz Dervente i druga.

Derventsko preduzeće nije u vrhu liste ni kada su u pitanju obračunati iznos naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Prvi na toj listi takođe je DOO „Plosko“ u iznosu od 75.425 KM, zatim slijede preduzeća „Dijamant“ u visini od 55.909 KM, više od 30.000 KM je obračunato za „Građ-promet“ i „Beton Promet“, a ostalima manje od tog iznosa – „Drvopreradi Đurić“ tek 6.815 KM.

Komentar o ovom slučaju imaju i u neformalnoj grupi građana „Za legalnu u kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu reke Bosne“, na čiju incijativu je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je naložilo i od strane Inspektorata je izvršena detaljna kontrola šljunčarenja u vodotocima Republike Srpske.

„Poljoprivredna inspekcija je, prema odgovoru koji smo dobili od Inspektorata RS, izrekla ukupno 104 prekršajne prijave protiv onih koji su nelegalno vadili šljunak sa poljoprivrednog zemljišta. Izdvajanjem ovog preduzeća iz Dervente i „Plosko“ iz Doboja može biti diskriminacija i imati dublju pozadinu, ali ne možemo ulaziti u tu problematiku. Mi smo za dosljednu primjenu zakona, funkcionisanje pravne države, i borimo se za uređenje oblasti eksploatacija minerala i protiv korupcije u pozadini nelegalne eksploatacije i njenog dugogodišnjeg tolerisanja“, istakla je, u ime Grupe Jadranka Petrović.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije