Građanski aktivizam

„Prostorni plan koji podrazumijeva majdan Kuti je Prostorni plan Grada Mostara bez naših domova!“

„Ne želimo dozvoliti nelegalan rad kamenoloma, suprotan našim interesima, u blizini naših domova!“ – poručuju mještani Kuti Livača, okupljeni oko Građanske inicijativa „Kuti“.

Danas, 25.07.2022. godine, u Mostaru je započela višednevna akcija podjele informativnih letaka, u organizaciji Građanske inicijative „Kuti“, koja se bori protiv pokretanja kamenoloma u njihovom naselju.

Članovi ove inicijative pokrenuli su pitanje statusa kamenoloma „Kuti“ u okviru postojećeg Prostornog Plana Grada Mostara, jer rad kamenoloma na samo 137 m od prve kuće u kojoj se živi, čini taj život nemogućim.

A to znači da će, ukoliko majdan „Kuti“ ostane u Prostornom planu ovog grada i kamenolom proradi, mještani suočeni sa bukom i oblacima prašine, biti prinuđeni na napuštanje svoje imovine i iseljavanje.

Njihov dosadašnji mir i zdravo životno okruženje, biće, naime, dramatično narušeni. Pa čak i njihova imovina, prije svega infrastruktura koju su svojim sredstvima, na svojoj zemlji i za svoje potrebe izgradili.

Mještani, zato, već skoro punih godinu dana vode bitku da ne dođe do otvaranja kamenoloma. Pri čemu su u više navrata, u javnosti i u razgovorima sa predstavnicima lokalne vlasti, isticali da bi rad kamenoloma bio u suprotnosti i sa zakonom i sa interesima stanovnika ovog naselja.

I aktuelna akcija podjele informativnih letaka, koju prati i bilbord postavljen u Mostaru, imaju  istovjetnu poruku.

Leci su se danas dijelili u centru grada, a idućih dana aktivnosti se nastavljaju i u drugim mostarskim naseljima.

Istovremeno, iz Građanske inicijative „Kuti“ pozivaju odgovorne grada Mostara da majdan Kuti izbrišu iz trenutno važećeg Prostornog plana. Napominjući, između ostalog, da put do tog majdana je pristupni put koji prolazi preko privatnih parcela, i da nije jasno kuda bi radne mašine i kamioni za transport mogli pristupiti kamenolomu, osim ako investitor i njegovi politički zaštitnici ne računaju na uzurpaciju privatne imovine i dosadašnjeg zajedničkog rada i ulaganja mještana. Međutim, mještani su odlučni da se tome suprotstave.

„Ne želimo dozvoliti nelegalan rad kamenoloma, suprotan našim interesima, u blizini naših domova!“ – poručuju.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije