"Jer nas se tiče“ - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar

Status quo na Uborku – Vlast, koristeći pandemijsku krizu, odugovlači sa rješavanjem drugih ozbiljnih problema građana

Pandemija uzrokovana COVID-19 virusom građanima BiH nije odnijela probleme koji ih već decenijama tište. Šta više, rad vlasti u proteklom periodu striktno je bio fokusiran na rješavanje krizne situacije, upravljanje Kriznim štabovima, raspodjelom medicinske, novčane i druge pomoći koja je pristigla – zaboravljajući da se drugi ozbiljni problemi s kojim se suočavaju građani ove zemlje neće sami riješiti. Ili se računa s tim da će građani uplašeni aktuelnom krizom zaboraviti na sve drugo, pa da vlast ni neće morati ništa raditi i rješavati?

Jedan od problema čije je rješavanje obustavljeno je i problem deponije Uborak u Mostaru. Deponije koja se nalazi desetak kilometara od Mostara a za koju su građani upozoravali da šteti zdravlju svih građana Grada Mostara i južnog toka doline Neretve sve do njenog ušća u Jadransko more, čime posljedice osjećaju i građani susjedne Hrvatske, jer se na deponiju odlaže komunalni, animalni i medicinski otpad, te, sumnjivi otpad sa pročistača otpadnih voda iz južne zone Mostara, zahtijevajući od vlasti da se deponija izmjesti ili zatvori.

Pri tome, od septembra 2019. godine istekla je okolišna dozvola za deponiju Uborak. No, iako nije izdata nova dozvola od strane federalnog ministarstva, odlaganje otpada je nastavljeno. Novi rok za izdavanje okolišne dozvole je istekao početkom decembra prošle godine, od kada deponija radi ilegalno. Iako je Grad Mostar formirao Komisiju koja treba dogovoriti novu lokaciju za deponiju, održan je mali broj sastanaka na kojima su predložene neke nove lokacije ali po pitanju izrade studija njihovog uticaja na okoliš, konkretnih aktivnosti nije bilo tako da se rješenje problema ni ne nazire.

Iz mostarske građanske inicijative „Jer nas se tiče“, koja je svojim aktivnostima – protestima i blokadama – iznudila početak kakvog-takvog rada vlasti na rješavanju ovog problema – početkom marta ove godine proglašena je privremena deblokada javne deponije „Uborak“, kao znak razumijevanja prema građanima Mostara, koji su bili zatrpani smećem, za koje vlast nije nalazila alternativno rješenje.

Privremenu obustavu blokada produžila je, na neodređeno vrijeme, pandemijska kriza, koja je zahvatila i našu zemlju.

Iako su aktivisti proglasili privremenu obustavu blokade deponije „Uborak“ njihovi zahtjevi ostaju nepromijenjeni, dok svojim planovima najavljuju još aktivniju borbu za zdravlje stanovnika i zaštitu okoliša cijele regije. Čim se steknu uslovi za to, odnosno čim se aktivnosti građana budu mogle provoditi bez dovođenja istih u opasnost od virusne zaraze.

U međuvremenu, aktivisti građanske inicijative „Jer nas se tiče“ i u vremenu pandemijske krize nastavljaju sa društveno korisnim radom. Pored aktivnosti vezanih za izradu i podjelu besplatnih zaštitnih maski, aktivisti ove građanske inicijative organizovali su i pomoć u gašenju požara u Hercegovini.

(KN, Antikorupcija)

Pogledaj više