Građanski aktivizam U fokusu

Studenti upozoravali, nadležni ignorisali probleme i potrebu radikalnog obračuna sa negativnim pojavama u visokom školstvu a sada se čude reakciji iz susjedstva

Delegacija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) u posjeti Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske (AZVO), Zagreb, 18.01.2022.
U posljednja dva-tri mjeseca Republika Hrvatska i Republika Slovenija obustavile su redovnu proceduru priznavanja diploma koje se stiču na visokoobrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Problem sa nepriznavanjem stečenih diploma na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini od strane nadležnih u Republici Hrvatskoj, rukovodstvo Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH (HEA BiH) pokušalo je riješiti u direktnoj komunikaciji i na sastanku sa kolegama iz RH, ali je očigledno da nije došlo do razrješenja i da su iz susjedne države ostali na istim pozicijama, s objašnjenjem da samo provode novi Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, koji je na snazi od 25. juna prošle godine.

Delegacija HEA BiH sa direktorom, prof. dr Enesom Hašićem na čelu, posjetila je Agenciju za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske (AZVO) i tom prilikom razgovarali su sa vršiocem dužnosti direktora AZVO-a Sandrom Bezjak sa saradnicama. Tema sastanka odnosila se na pitanje mišljenja koje izdaje AZVO u  pogledu priznavanja u Hrvatskoj visokoškolskih kvalifikacija stečenih u Bosni i Hercegovini.

“Direktor Agencije, prof. dr Enes Hašić, rekao je da je, uz puno poštovanje i razumijevanje prava Hrvatske da uredi pitanje vrednovanja visokoškolskh kvalifikacija na njima najedekvatniji način, potrebno istaći da ova Agencija, iako trenutno nije punopravna članica ENQA-e,  jeste njena pridružena članica, koje sve aktivnosti provodi  i provodila je u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). On je dodao da  se ova Agencija ne može složiti sa kvalifikacijama o netransparentnosti postupaka akreditacije s obzirom da je i ENQA panel, prilikom posljednje eksterne evaluacije Agencije, upravo ovaj aspekt rada Agencije pozitivno ocijenio. V.d. direktora AZVO-a Sandra Bezjak navela je da se s ovim pitanjem suočavaju još od 2005. godine i smatra da su aktuelna mišljenja naglasila problem, ali da će i pomoći da se pitanja iz ove oblasti unaprijede. Ova mišljenja u slučajevima visokoškolskih kvalifikacija iz BiH, nemaju negativnu konotaciju, jer AZVO, kako je istakla Bezjak, priznaje sve visokoškolske kvalifikacije iz BiH koje izdaju akreditovane ustanove, već imaju svrhu da, nakon zahtjeva stranke, informišu tržište rada u Hrvatskoj o svim elementima pojedinačne kvalifikacije, na način kako je to sada propisano novim zakonodavnim okvirom u ovoj oblasti” – informacije su iz HEA BiH.

Međutim, izvjesno je da susjedna država neće odustati od primjene novih zakonskih propisa. Naime, po ranijim zakonskim aktima – Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma i Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija – nadležni organi Republike Hrvatske su vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija provodili u upravnom postupku priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i u pravilu priznavali  visokoškolske kvalifikacije stečene u BiH. Po novom zakonu je dosadašnja provedba upravnog postupka priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija ukinuta, te je uvedena provedba neupravnog postupka vrednovanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija po kojem Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske (AZVO) donosi neupravni akt – mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji.

Problem sa diplomama stečenim na visokoškolskim ustanovama u BiH nastao je datim mišljenjem ureda Nacionalnog ENIC/NARIC, koji djeluje u sastavu Agencije za znanost i visoko obrazovanje RH, o visokoškolskim kvalifikacijama stečenim u Bosni i Hercegovini. Konkretno, u mišljenju AZVO-a ističe se da je jedan od problema vrednovanja visokoškolskih kvalifikacija iz BiH to što „u državi stjecanja visokoškolske kvalifikacije nije razvijen jasan, pouzdan i usporediv nacionalni kvalifikacijski okvir“.

Na ovo su već reagovali prošle nedjelje iz HEA BiH negirajući te kvalifikacije iz AZVO Republike Hrvatske, pojašnjavajući da pitanje razvoja i definisanja kvalifikacijskog okvira nije u nadležnosti Agencije, već Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i drugih nadležnih vlasti.

Da su Osnove kvalifikacijskog okvira u BiH u nadležnosti ministarstva na nivou BiH, odnosno Vijeća ministara BiH, potvrđeno je i na Okruglom stolu održanom u Mostaru povodom Međunarodnog dana obrazovanja, koji se odlukom Glavne skupštine UN obilježava 24. januara svake godine. Voditelj Ureda za organizaciju i osiguranje kvalitete Sveučilišta Hercegovina Marko-Antonio Brkić se “posebno osvrnuo na to da su u posljednja dva ili tri mjeseca Republika Hrvatska i Republika Slovenija obustavile redovitu proceduru priznavanja diploma koje se stječu na visokoobrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini”.

Kada je u pitanju Hrvatska, ako je za utjehu, iz hrvatske Agencije za visoko obrazovanje naglašeno i da  mišljenje AZVO-a nije presudno prilikom zapošljavanja u Hrvatskoj budući da o odabiru, odnosno zaposlenju kandidata na određeno mjesto odlučuje poslodavac u skladu sa unaprijed definisanim uslovima konkursa. Međutim, očigledno je da problem postoji, jer po završetku studiranja u BiH onima koji žele nastaviti visoko obrazovanje na hrvatskim visokoškolskim ustanovama to je, po svemu sudeći i prema žalbama studenata, onemogućeno, jer se BH diplome ne priznaju.

Ovim je, nažalost, pokazan sav značaj inicijativa neformalne grupe studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, koja već duže vrijeme traži sređivanje stanja u ovdašnjem visokom školstvu i za njega nadležnim institucijama, te, poboljšanje njegovog kvaliteta, kako bi diplome koje student stiču imale vrijednost na tržištu rada i pri pokušaju nastavka školovanja u drugim sredinama, kako u BiH, tako i u inozemstvu.

 

 

Građani u akciji