Vijesti

Sudije i tužioci kriju plate: Samo se 10 odsto odazvalo pozivu VSTS

- Sudije i tužioci očigledno ne žele da pokažu kolika primanja imaju. Može se reći da kriju iznose plata i broj nekretnina koje imaju jer bi se videlo da postoje veliki nesrazmer u odnosu plata i imovine, kaže za "Novosti" izvor iz VSTS.

Na poziv Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH (VSTS BiH) upućenog sudijama i tužiocima da dobrovoljno daju saglasnost za objavu godišnjih ličnih finansijskih izveštaja, odgovorilo je samo 189 sudija i tužilaca u BiH.

Ovo je oko 10 odsto od ukupnog broja tužilaca i sudija, kojih u BiH ima oko 1.900.

– Sudije i tužioci očigledno ne žele da pokažu kolika primanja imaju. Može se reći da kriju iznose plata i broj nekretnina koje imaju jer bi se videlo da postoje veliki nesrazmer u odnosu plata i imovine, kaže za “Novosti” izvor iz VSTS.

Dalje dodaju da su sudije i tužioce dužni da podnose izveštaje o imovinskim kartonima VSTS, ali da se oni ne mogu objavljivati ili davati na uvid bez njihove saglasnosti.

Inače, na spisku koji je objavljen na veb-stranici pravosuđe.ba, iz podataka se vidi da na ime plata sudije i tužioci u BiH zarađuju od 40.000 maraka pa do 60.000 maraka godišnje, odnosno da se mesečna primanja kreću od 3.000 do 5.000 maraka. U BiH je prosečna plata oko 900 maraka, što jasno pokazuje da tužioci i sudije imaju pet puta veće plate nego prosečne.

U BiH je u toku izmena zakonske regulative kojom će se kada bude usvojena u institucijma BiH napraviti registar plata sudija i tužilaca i biće stalno dostupan građanima na uvid, ali uz određene zabrane kod objave ličnih podataka. Ovo će se raditi bez odobrenja sudija i tužilaca.

Ivana Korajlić, izvršna direktorka “Transparensi internašionala BiH”, kaže za “Novosti” da sve sudije i tužioci koji ne dopuste da se objave njihovi podaci o primanjima ostavljaju mogućnost da se ta odluka tumači kao da nešto sakrivaju.

– Ako žele biti transparentni i otvoreni prema javnosti, onda treba i da objave javno kolika imaju primanja.

SAMO PRIMANJA

VSTS BiH je objavio lične finansijske izvještaje za 2020. godinu za 189 sudija i tužilaca koji su VSTS BiH dostavili pismenu saglasnost za objavljivanje. Tako građani sada javno mogu videti godišnji iznos plata sudija i tužilaca, imovinu koju poseduju, kreditno zaduženje i slično. Ipak, nisu prikazana gotovinska sredstva koja poseduju u bankama.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije