Građanski aktivizam

TI prezentuje rezultate Centra za pružanje besplatne pravne pomoći za 2022.

U utorak, 7. marta 2023., u prostorijama Transparency International BiH, u Banjaluci,  sa početkom u 10:00.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje prezentaciju za medije na kojoj će predstaviti rezultate rada Centra za pružanje besplatne pravne pomoći građanima u borbi protiv korupcije za 2022. godinu.

TI BiH će se osvrnuti na uočene trendove kod prijava korupcije po različitim sektorima (pravosuđe, državna uprava, obrazovanje, itd.) i predstaviti neke najznačajnije slučajeve koji su dobili epilog pred nadležnim institucijama.

Na prezentaciji će biti predstavljeni i podaci o sudskim sporovima koje TI BiH vodi protiv javnih organa u vezi sa pristupom informacijama od javnog značaja.

U toku konferencije će biti govora i o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Konferencija će se održati u utorak, 7. marta 2023. godine, u prostorijama Transparency International BiH, na adresi Krfska 64e u Banjaluci,  sa početkom u 10:00 časova.

Građani u akciji