Građanski aktivizam

“Vode Srpske” se hvale uloženim u zaštitu od poplava u Modriči – lokalne vlasti negoduju

Lokalne vlasti Modriče nisu u potpunosti zadovoljne saradnjom sa JU “Vode Srpske”, jer su ljute zbog toga što pojedini šljunkari kojima oni daju vodnu saglasnost i sklapaju ugovor za vađenje riječnog materijala na području Modriče, ne plaćaju određenu, i to minimalnu, naknadu za izvađeni šljunak iz korita rijeke Bosne.

Javna ustanova “Vode Srpske” se pohvalila da se najznačajnije mjere koje su do sada realizovane na području Modriče odnose na sanaciju nasipa i kanala u cilju zaštite naselja od poplava, te da su za te namjene do sada uložili 3.458.838,44 KM.

“Tako je, između ostalog, realizovano više mjera sanacije nasipa koji štite naselje Dobor od velikih voda rijeke Bosne. Takođe, realizovane su mjere izgradnje obodnog kanala u Modriči, sanacije kanala Dobrinja, popravki na nasipima kanala, izgradnje pumpne stanice i kanalizacione mreže u naselju Srpska Varoš i još neke mjere. Javna ustanova „Vode Srpske“ u narednom periodu će nastaviti sa realizacijom mjera zaštite od poplava u Modriči. Trenutno je aktivan ugovor za sanaciju rijeke Bosne u naselju Dobor u vrijednosti od 8.335.675,10 KM bez PDV-a, nakon čije realizacije će biti značajno smanjen rizik od poplava u ovom modričkom naselju” – navode iz ove ustanove.

Navedeno je, prema specifikaciji “Voda”, realizovano finansiranjem iz Fonda solidarnosti RS i u okviru projekta „Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj“, odnosno iz kredita Evropske investicione banke.

Međutim, lokalne vlasti u ovoj opštini očigledno nisu u potpunosti zadovoljne saradnjom sa Javnom ustanovom za upravljanje vodotokom u RS, jer su ljute zbog toga što pojedini šljunkari kojima oni daju vodnu saglasnost i sklapaju ugovor za vađenje riječnog materijala na području Modriče, ne plaćaju određenu, i to minimalnu, naknadu za izvađeni šljunak iz korita rijeke Bosne.

Do tih podataka i dokaza došli su i aktivisti neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj“, koji preciziraju da je privilegovano šljunkarsko preduzeće, koje je zahvaljujući bliskosti sa republičkim vlastima, dobilo poslove bez javnog poziva mjesecima vadilo šljunak, a da za njega nisu platili niti jedan pfening.

„Riječ je o preduzeću “HD Razvoj” Sarajevo sa podružnicom u Banjaluci koje je dobilo saglasnost za eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne na tri lokaliteta na području Modriče, a da nije u budžet RS, a time ni u budžet opštine, uplatilo naknadu. To su nam potvrdili u opštini Modriča, a pribavili smo i pisani dokaz nadležnog Ministarstva finansija RS. Ubjeđeni smo da ovo nije usamljen slučaj i „češljamo“ i ostala šljunkarska preduzeća, jer se, prema nama raspoloživim podacima, eksploatacija šljunka trenutno u RS odvija na 40 lokaliteta“ – informacije su iz ove NGG, koja ukazuje da područje Modriče još ni izbliza nije zaštićeno od poplava kako bi to trebalo biti, navodeći primjer Mjesne zajednice Miloševac.

Nije ovo i jedini razlog nezadovoljstva lokalnih vlasti Modriče zbog odnosa “Voda”, a time i Vlade RS, kojima rukovode kadrovi SNSD, prema ovoj lokalnoj zajednici. U Modriči je vladajuća stranka SDS, čiji načelnik Jovica Radulović je nedavnno bio vrlo ljut zbog “otimanja” donatorskih sredstava od strane Vlade i “Voda”, namjenjenih ovoj opštini.

“Vlada Republike Srbije je 2019. godine donirala određena sredstava za javne investicije u lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Tada je Modriča prošla projekat za rekonstrukciju Srpskog kulturnog centra u iznosu od 200 hiljada evra. Svi građani su bili zahvalni na toj donaciji Vlade Srbije i željno smo očekivali tu rekonstrukciju. Polovinom prošle godine opština Modriča je dobila zeleno svjetlo za početak radova, pa je započela rekonstrukcija elektro-instalacione mreže u Srpskom kulturnom centru za šta je Vlada RS u budžet opštine uplatila 30 hiljada evra iz projekta Vlade Srbije. Međutim, početkom marta 2023. Vlada RS je izmijenila odluku o dodjelu donatorskih sredstava Vlade Srbije kojom je Modriči umanjila sredstava sa 200 hiljada evra, koliko je prvobitno predviđeno za Modriču, na tih 30 hiljada evra” – kaže načelnik modričke opštine.

Radulović kaže da su o svemu obavijestili i donatora Vladu Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, te da je kao načelnik opštine odbio da potpiše aneks ugovora kojim se donatorska sredstava smanjuju. Kaže i da iz Vlade RS dobili obrazloženje da su preostala donatorska sredstva srbijanske Vlade preusmjerena JU “Vode Srpske”, za finansiranje navode zaštite od poplava.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije