Građanski aktivizam

Diskriminacija i korupcija protiv koje treba ustati

Predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović je, na danas održanoj prezentaciji „Održavanje i asfaltiranje lokalnih puteva – Diskriminacija protiv koje treba ustati“ ukazao da na stepen asfaltiranja u mjesnim zajednicama Grada utiče postojanje partijskog članstva i glasanje na izborima za vladajuće političke subjekte.

„Ono što čini dobojska vlast kada je u pitanju tretiranje njihovih građana je čista i dokazana diskriminacija“, osnovna je poruka sa danas (29.06.2022.) u Doboju održane prezentacije pod nazivom „Održavanje i asfaltiranje lokalnih puteva – Diskriminacija protiv koje treba ustati“, u organizaciji Centra za humanu politiku (CHP).

Na prezentaciji je istaknuto da su području Doboja 23 kategorisana puta, ukupne dužine 182,66 km, od kojih je asfaltirano manje od 70%, dok je 3493 nekategorisana puta, ukupne dužine 1984,41 km, te da je od njih asfaltirano oko 15%.

Tokom izlaganja predsjednik CHP Momir Dejanović je ukazao da na stepen asfaltiranja u mjesnim zajednicama Grada utiče postojanje partijskog članstva i glasanje na izborima za vladajuće političke subjekte, ali i za one koje žele biti vlast nakon provedenih izbora, pa se za naklonost birača bore obećanjima i izvođenjem građeevinskih radova.

Momir Dejanovic, CHP (Foto: Lj.Đ.)

„Tamo gdje su ta obećanja i radovi od strane trenutno vladajućih, onda je tu zastupljeno isključivo budžetsko finansiranje radova, kako bi oni zadržali vlast. To su koruptivne metode, a građani usljed teške materijalne situacije i u nemogućnosti da učestvuju značajnije u privatnom finansiranju radova najčešće pristaju na tu korupciju“ – rekao je Dejanović.

On je istakao da je Strategija razvoja lokalnih puteva Grada Doboj donesena za period 2017 – 2026. godine, po kojoj su utvrđeni kriterijumi, prioriteti i cilj da se potpuno asfaltira 17 kategorisanih puteva prvog i drugog prioriteta, odnosno oko 70 km.

Dejanović, međutim, ističe da je u istraživanju CHP-a utvrđeno da postoje neprilagođeni kriterijumi za modernizaciju nekategorisanih puteva koji se ne primjenjuju.

„Ne postoje navedeni nekategorisani putevi po prioritetima za asfaltiranje i održavanje, a predviđeno utvrđivanje opravdanosti ulaganja u modernizaciju nekategorisanih puteva i bodovanje po utvrđenim kriterijumima se, zahvaljući diskriminaciji koju provode dobojske vlasti, ne poštuju.“ – konstatacije su sa održane prezentacije u Doboju.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije