Građanski aktivizam

Građani Livna poručuju da neće odustati dok se ugovor o koncesiji za eksploataciju vode ne preispita i stavi van snage

„Iskoristićemo sve pravne lijekove kako bi se raskinuo sporni koncesijski ugovor te zaštitila pitka voda Livna“, ističu u saopštenju za javnost, objavljenom povodom Svjetskog dana voda, iz neformalne grupe građana „Zaštitimo izvore Mandeka“. Saopštenje, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Povodom Svjetskog dana voda, neformalna grupa građana „Zaštitimo izvore Mandeka“ je pozvala županijsku vladu i Ministarstvo gospodarstva, da zbog uočenih nepravilnosti, a u skladu sa zahtjevom građana, preispitaju i raskinu Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju „vode“.

„Simbolično, koristimo ovu priliku da podsjetimo da mi već godinama strahujemo da bi bilo kakvim aktivnostima u blizini izvora mogla nastati posljedica po pitku vodu kojom se snadbijevamo, a ako presuše ovi izvori, posljedice bi mogle biti i po Mandek iz kojeg sela nizvodno crpe vodu. Pitka voda ne bi bila ugrožena da nije izdano rješenje o odobravanju istraživanja mineralne sirovine sa nizom nepravilnosti što je potvrdilo i Radno tijelo koje je formirala županijska vlada s ciljem izrade izvješća po kompletnom predmetu vezanom za ovu koncesiju od 2006. do svibnja 2021. godine. Upravo navedene nepravilnosti koje je Radno tijelo uočilo tokom postupka, kao i činjenice da nije održana Javna rasprava sa mještanima MZ Vidoši niti su mještani dali bilo kakvu suglasnost tim istraživanjima su itekako dovoljan razlog da županijska vlada i resorno ministarstvo preispitaju zaključeni ugovor zajedno sa Aneksima i utvrde sve činjenice koje bi mogle dovesti do raskida koncesije. Zbog toga ih pozivamo da konačno reagiraju i zaštite interese lokalne zajednice, ali i pitku vodu Livna“, ističu predstavnici neformalne grupe građana „Zaštitimo izvore Mandeka“.

Podsjećamo, u svom izvješću Radno tijelo je utvrdilo da „postupci po konkretnom koncesijskom predmetu nisu provedeni sukladno propisima“ te da je došlo do kršenja Zakona o geološkim istraživanjima kao i da u većini dostupne dokumentacije „ista“ osoba rukovodi sektorom za područje istraživanja i koncesije, sudjeluje kao predstavnik resornog ministarstva, predsjednik Komisije za koncesije i revidira elaborat o istraživanju. Dodatno je uočena napomena Povjerenstva kojom predlaže Vladi da „prilikom usvajanja i odobravanja koncesijskog ugovora vodi računa o eventualnoj ugroženosti opskrbljivanja vodom lokalnog stanovništva pitkom vodom iz postojećeg vodovoda koji je u blizini planirane eksploatacijske bušotine“, međutim ovu činjenicu Vlada prije zaključivanja Ugovora o koncesiji ne razmatra, niti je Ugovorom regulirano ovo pitanje. Također, Radno tijelo je u svom izvješću navelo da Ugovor o koncesiji sa prethodnim koncesionarom nema odredbu kojom se dozvoljava prijenos koncesije, a da je bez obzira na to Vlada dala suglasnost za prijenos konecesije na novog koncesionara. Osim toga, uz Zahtjev za prijenos koncesije koji je raniji koncesionar dostavio resornom Ministarstvu, priložen je, potpisan i ovjeren Ugovor o prijenosu koncesije bez suglasnosti Vlade  što prema Zakonu o koncesijama povlači ništavost, međutim, Vlada ne reagira nego retroaktivno daje svoju suglasnost. U konačnici, u kolovozu 2019. resorno ministarstvo odobrava Zahtjev novog koncesionara za detaljna geološka istraživanja bez prethodne vodne suglasnosti koju propisuje Zakon o geološkim istraživanjima.

Ističemo da ćemo iskoristiti sve pravne lijekove kako bi se raskinuo sporni koncesijski ugovor te zaštitila pitka voda Livna.

IZVORI MANDEKA NISU NA PRODAJU!

Građani u akciji