Građanski aktivizam

Građani Trebinja protiv nedozvoljene prenamjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište

Aktivisti Pokreta za restituciju Trebinje (Foto: Dijana Radović)
Preko 30 aktivista neformalne grupe građana „Pokret za restituciju Trebinje“ danas se u centru ovog grada okupilo kako bi skrenuli pažnju na to da Grad Trebinje pokušava poljoprivredno zemljište pretvoriti u građevinsko iako je u pitanju državna imovina o kojoj Grad Trebinje ne može odlučivati.

Veliki broj zainteresovanih građana Trebinja je, u razgovoru sa aktivistima i putem informativnih letaka koji su dijeljeni, saznao, ili se dodatno informisao, o problemu koji traje već 2 godine u gradu Trebinju i o borbi aktivisti “Pokreta za restituciju Trebinje” u cilju spriječavanja neregularnosti prilikom izrade Regulacionog plana Grada Trebinja.

Info pult na kome su dijeljeni letci Pokreta za restituciju Trebinje (Foto: Dijana Radović)

“Već 2 godine Pokret za restituciju Trebinje ukazuje na to da lokalne vlasti Grada Trebinja pokušavaju poljoprivredno zemljište, koje je u državnom vlasništvu, pretvoriti u građevinsko zemljište, kojim će upravljati mimo zakona. Argumenti građana su da je riječ o obradivom zemljištu I klase te da je na Pridvoračkom polju (u čijem je sastavu i sporna lokacija) prije 2 godine otvoren sistem za navodnjavanje u koji su uloženi milioni KM. Osim toga navedeno zemljište se prema važećem Urbanističkom planu vodi kao poljoprivredno i nije dozvoljena njegova prenamjena te postoji zabrana upravljanja ovim zemljištem.”, navodi se u danas (10.09.) objavljenom saopštenju za javnost.

„Mi smo do sada poduzeli više pravnih radnji kojim smo spriječili brojne nezakonite radnje gradske uprave, te je po našoj prijavi reagovala Republička inspekcija. Nakon toga je, krajem maja 2022. godine, na gradskoj Skupštini stavljena van snage Odluka o izradi Regulacionog plana Pridvorci zbog usklađivanja sa dokumentacijom višeg reda. Zbog nezakonitih radnji jedinice lokalne samouprave krajem juna smo Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju podnijeli krivičnu prijavu protiv službenih i odgovornih lica Grada Trebinja i Skupštine Grada Trebinja u kojoj smo između ostalog naveli da Skupština Grada Trebinje ponovo nezakonito i u suprotnosti sa Odlukom Ustavnog suda BiH potencira raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Ipak, bez obzira na naše komentare na sadržaj ovog dokumenta, odbornici Skupštine Grada Trebinja su 15.07. usvojili novi Prostorni plan“, ističu predstavnici „Pokreta za restituciju Trebinje“.

Zgrada Grada Trebinje (Foto: Dijana Radović)

Aktivisti ističu da ih lokalne vlasti i njihove odluke neće zaustaviti u namjeri da spriječe da se mimo zakona poljoprivredno zemljište pretvori u građevinsko. U pitanju je zemljište u državnom vlasništvu, iako je prema posljednjim informacijama Republička uprava za geodetske poslove Banjaluka, odnosno područna jedinica Trebinje, donijela sporno Rješenje kojim se dozvoljava uknjižba prava ovog dijela državnog vlasništva na RS. To rješenje je u suprotnosti sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom te će Pokret za restituciju Trebinje pokrenuti procese pred nadležnim institucijama, o čemu će javnost informisati u narednom periodu.

“Mi nećemo odustati –  iskoristićemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – nastavićemo dokazivati vlasnička prava nad ovim poljoprivrednim zemljištem kojim Grad Trebinje nastoji nezakonito raspolagati. Nećemo stati dok se ne zaustavi kršenje zakona od strane lokalne vlasti.”, navode iz “Pokreta za restituciju Trebinje”.

Foto: Dijana Radović

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije