Podsjećanja

III 2022.: Inspekcijski organi igraju ping-pong sa zahtjevom „Pokreta za preokret“ iz Zenice. Ali aktivisti ne odustaju.

U rubrici Podsjećanja... „Ako je Grad Zenica sjedište kantona, onda Zakonom o prostornom  planiranju i  korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH proizilazi nadležnost Federalne uprave za inspekcijske poslove za  inspekcijski nadzor spornih odluka Gradskog vijeća Zenica, poručuju iz  grupe građana „Pokret za preokret“. No, nakon gradske i kantonalne i Federalna inspekcija se proglašava nenadležnom, po zahtjevu za inspekcijskim nadzorom, u vezi usvajanja regulacionih planova na štetu građana.

Nakon što je Gradsko vijeće Zenice usvojilo odluke o usvajanju nacrta tri regulaciona plana i provelo javne raspave o ovim nacrtima, početkom oktobra 2021. godine, aktivista neformalne grupe „Pokret za preokret“ Boris Britvar je uputio Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona Zahtjev o inspekcijskom nadzoru, u smislu Zakona o prostornom uređenju i građenju ZDK i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja, a vezano za odluke Gradskog vijeća Zenica donesene na 13. sjednici koja je održana 30.09.2021. godine.

U odgovoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove navedeno je, pored ostalog, da su zahtjev aktiviste proslijedli Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, na znanje i eventualno postupanje Federalne urbanističke inspekcije.

Krajem oktobra mjeseca, Federalni urbanističko-ekološki inspektorat je dostavio obavijest Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, po zahtjevu za inspekcijskim nadzorom, u kojem se proglašavaju nenadležnim za nadzor planskih dokumenata koji se donose po Zakonu o prostornom planiranju u ZDK.

„U svom obrazloženju Federalni inspektorat ne navodi činjenice da gradska i kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK nemaju uposlenog urbanističkog inspektora, te bi u normalnoj državi viši nivo inspekcijskog organa trebao poduzeti određene aktivnosti po pitanju zahtjeva koji je upućen od strane predstavnika građana Zenice. Puno je lakše u obrazloženju navesti nadležnosti Federalne inspekcije što zauzima 90% prostora u odgovoru, nego pokušati stupiti u vezu za kantonalnom upravom i raditi posao za koji su plaćeni za dobrobit građana.“, navode iz „Pokreta“.

Nakon ovoga, početkom novembra prošle godine, predstavnik „Pokreta za preokret“ šalje zahtjev za inspekcijski nadzor direktno prema Federalnom urbanističko-ekološkom inspektoratu, podsjećajući ih u njemu da je Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena procedura donošenja i sadržaj dokumenata prostornog uređenja. I da u članu 7 tog zakona stoji da je obavezno donošenje, kao planskih dokumenata od značaja za Federaciju, između ostalog – urbanistički plan za urbano područje općine u kojoj je smješteno sjedište kantona i regulacionog plana i urbanističkog projekta za područja za koja je takva obaveza utvrđena planom šireg područja.

Temeljem navedenog člana Zakona i činjenice da je Grad Zenica sjedište Ze-Do kantona proizilazi nadležnost Federalne uprave za inspekcijske poslove za predmetni inspekcijski nadzor, ističu u „Pokretu za preokret“.

No, ni tri mjeseca nakon što im je upućen zahtjev, Federani urbanističko-ekološki inspektorat nije dostavio odgovor „Pokretu“.

Ali aktivisti „Pokreta“ ne odustaje. U skladu sa novonastalom situacijom, u kojoj resorno kantonalno ministarstvo ZDK nije dalo saglasnost na odluke o donošenju sporna tri regulaciona  plana – “Crkvice”, “Kamberovića ravan i padina” i “Trg Alije Izetbegovića” – jer isti nisu u skladu sa važećim planskim dokumentima šireg područja, kako to nalaže Zakon, „Pokret“ je 28.03. uputio Federalnom inspektoratu ponovni zahtjev za inspekcijskim nadzorom procedura provedenih kod  donošenja spornih  Odluka Gradskog vijeća Zenice.

Građani u akciji