Građanski aktivizam

Studenti ne odustaju od zahtjeva: „Želimo i znanje i priznate diplome!“

„Da bi jedna diploma, kao validan dokaz obrazovanja, mogla garantovati i znanje i završen jedan ili više ciklusa studiranja, treba biti izdata od strane akreditovane obrazovne ustanove“, navodi se u saopštenju neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, koje objavljujemo u cjelosti.

16.11.2022. godine u Banjaluci, započela je nova kampanja informisanja studenata, kao i svih onih koji se zanimaju za temu visokog obrazovanja, posebno problema akreditacija u visokom obrazovanju. Akcija informisanja sprovodi se putem dijeljenja letaka, kao i direktnom komunikacijom sa studentima i građanima u gradovima u kojima se akcija sprovodi. Za prvi dan akcije dijeljenja letaka izabrana je Banjaluka, a kampanja će se do kraja godine nastaviti i u drugim većim gradovima – na redu su prvo Doboj i Bijeljina.

Organizatori informativne kampanje, studenti okupljeni u neformalnu grupu „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, i ranije su informisali buduće studente o statusima visokoškolskih obrazovnih ustanova, jer je jedan od ključnih ciljeva, pored rješavanja spornih pitanja u akreditovanju visokoškolskih ustanova koje rade i izdaju diplome bez da su akreditovani, upravo informisanje građana i povećanje zainteresovanosti samih studenata za problematiku diploma.

Da bi jedna diploma, kao validan dokaz obrazovanja, mogla garantovati i znanje i završen jedan ili više ciklusa studiranja, treba biti izdata od strane akreditovane obrazovne ustanove, odnosno, da bi se diploma smatrala validnom za zaposlenje ili nastavak obrazovanja, visokoškolska ustanova koja ju izdaje, treba biti u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine.

Leci, koje su studentski aktivisti dijelili zainteresovanim sugrađanima, sadrže ažurirane informacije o ustanovama za visoko obrazovanje koje se nalaze u HEA registru, ali i spisak onih VŠU iz Republike Srpske koje nisu upisane u registar.

„Ne odustajemo od svojih zahtjeva – želimo i znanje i priznate diplome. Akcijom podjele informativnih letaka, kao i direktnom komunikacijom sa studentioma i drugim zainteresovanim građanima dobijamo povećano interesovanje za temu akreditacija. Visokoškolska ustanova mora biti akreditovana, da bi student koji je pohađa bio siguran da će nakon studija dobiti jednaku šansu da se zaposli ili da nastavi svoje školovanje na nekom drugom fakultetu, odnosno univerzitetu ili visokoj školi, a ne da se desi situacija da za četiri godine učenja i ulaganja ne može konkurisati, na primjer, za rad u državnim institucijama. Stoga tražimo da se pitanje akreditacija riješi, a da se riješi i pitanje nekih visokoškolskih ustanova koje izdaju diplome bez upisa u registar HEA. Pozivamo kolege studente, i buduće studente da nam se pridruže, te da prate informacije koje objavljujemo na našoj facebook stranici.“, navode iz neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“.

Građani u akciji