STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS

Studenti zadovoljni najavljenim promjenama Ministarstva. Čekaju konkretne rezultate.

''U svakom slučaju, pratićemo i analizirati sve aktivnosti koje se budu provodile, u ovom kontekstu, i po potrebi reagovati, ukoliko ne budemo zadovoljni sadržajem ili tempom promjena.'', istakli su iz neformalne grupe građana okupljenih oko inicijative “Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove - validne i priznate diplome''.   

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske je otvorilo mejl adresu ( negativnepojave@mnrvoid.vladars.net ) putem koje se kontrolni organi, kao i ostali koji smatraju da postoje indicije u vezi sa negativnim pojavama u visokom obrazovanju mogu obratiti tokom 24 časa.

Ovo je izjavio resorni entitetski ministar Srđan Rajčević nakon prvog sastanka Komisije za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju u Republici Srpskoj.

“Komisija će tek dati rezultate u skladu sa ranije datim obećanjem ispred Vlade Republike Srpske u vezi reforme visokog obrazovanja, da se sa radom Komisije konačno stavlja tačka na sve negativne pojave u oblasti visokog obrazovanja u Srpskoj” – ponovio je svoje obećanje Rajčević.

Ministar Rajčević je otkrio da je otvoren istražni postupak u vezi sa jednom visokoškolskom ustanovom u RS u kojoj je republički Inspektorat uočio nepravilnosti u matičnim evidencijama studenata.

“Nadležno tužilaštvo preduzelo je aktivnosti putem MUP-a RS i trenutno se vrši istraga, zbog koje ne želim iznositi više detalja o ovom slučaju” – rekao je ministar Rajčević, dodavši i da je Komisija obaviještena od Inspektorata Republike Srpske da postoje određene indicije u vezi diploma koje su stečene na teritoriji Brčko distrikta i određenih visokoškolkih ustanova u Federaciji BiH po osnovu jedne prijave u RS.

“MUP Republike Srpske preduzeće sve neophodne radnje iz svoje nadležnosti kako bi ušli u suštinu stvari i da se raščisti situacija u vezi jednog masovnog izdavanja diploma iz određene oblasti” – istakao je Rajčević.

On je rekao da je nedopustivo i da inspekcijski organi Brčko distrikta i FBiH u određenim slučajevima ne odgovaraju Inspektoratu Republike Srpske o upitima koji su vezani za provjeru određenih diploma, apelujući na potrebu boljeg pristupa inspekcijskih organa distrikta i FBiH u rješavanju ovog problema.

Rajčević je izrazio očekivanje da bi do kraja septembra u Republici Srpskoj trebalo da bude uspostavljen sistem rangiranja kvaliteta visokoškolskih ustanova. Komisija je prihvatila projektni zadatak Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske da u što kraćem roku izradi prijedlog projekta kojim bi se po prvi put u pravni sistem Republike i u praksu viosokog obrazovanja uveo jedan sistem rangiranja kvaliteta visokoškolskih ustanova.

“Referentna lista bi se bazirala isključivo na standardima, kriterijumima i parameterima iz oblasti kvaliteta visokog obrazovanja za poslodavce prilikom zapošljavanja kandidata, te za buduće studente u smislu rejtinga visokoškolske ustanove, što će znatno olakšati njihov izbor za studije” – pojasnio je Rajčević.

Inače, Komisija za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju u RS je usvojila akcioni plan sveobuhvatne kontrole rada visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, koji je postavljen pred Inspektorat, odnosno Republičku prosvjetnu inspekciju. Predmet te kontrole, prema informacijama iz ministarstva, biće donošenje opštih akata od visokoškolske ustanove, dozvole za izvođenje studijskih programa, broj upisanih studenata, konstituisanje organa visokoškolske ustanove, izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, vođenje evidencije i dokumentacije, radno-pravni status nastavnika i saradnika, te prijava u jedinstveni sistem registracije i kontrole i naplate doprinosa.

Direktor Agencije za visoko obrazovanje RS Biljana Vojvodić kaže da će se projekat rangiranja kvaliteta visokoškolskih ustanova u ovom entitetu realizovati do septembra ove godine.

“Agencija je napravila plan aktivnosti i predstoji nam još da definišemo ekspertski tim i nakon toga pristupićeno izradi kriterijuma za rangiranje visokoškolskih ustanova.” – navela je Vojvodić.

Prema posljednjim informacijama iz ove Agencije, 30. marta 2021. godine su organizovali prvi sastanak međunarodnog projektnog tima, na kojem su, pored njihovih predstavnika, prisustvovali i članovi projektnog tima prof. dr Darko Petković sa Univerziteta u Zenici, kao predstavnik BiH, koji je i vođa tima, te članovi tima prof. dr Pero Šipka, Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci iz Srbije, prof. dr Mile Dželalija sa Univerziteta u Splitu iz Hrvatske i prof. dr Tadeja Jere Jakulin sa Univerziteta Primorska iz Slovenije. Na sastanku je usvojen plan rada projektnog tima i dogovorena realizacija aktivnosti u ovom mjesecu.

Iz neformalne grupe građana okupljenih oko inicijative “Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome“, koji su ovaj problem i aktuelizirali u javnosti, sredinom prošle godine, te, u međuvremenu, ukazali i na konkretne primjere neregularnosti u radu nekih institucija i vršili pritisak na inspektorat da se ozbiljno pozabavi uočenim problemima, izrazili su zadovoljstvo razvojem događaja. Ali i nadu da sve neće ostati na lijepim riječima i željama, nego da će započete aktivnosti što prije uroditi konkretnim rezultatima, odnosno otklanjanjem uočenih nedostataka u sferi visokog školstva i poboljšanjem njegovog kvaliteta, te, u konačnici, vrijednosti diploma koja izdaju visokoškolske ustanove u RS i cijeloj BiH.

“U svakom slučaju, pratićemo i analizirati sve aktivnosti koje se budu provodile, u ovom kontekstu, i po potrebi reagovati, ukoliko ne budemo zadovoljni sadržajem ili tempom promjena.”, istakao je član Grupe Goran Ristić.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije