Građanski aktivizam

UG “Neretvica – Pusti me da tečem”: “Dok smo mi živi neće biti MHE na Neretvici!”

Prema informaciji objavljenoj na njihovoj Facebook stranici, Udruženje građana “Neretvica – Pusti me da tečem” uputilo je, juče, 8.3., putem poslovnice BH Pošte u Buturović-Polju, zahtjev prema Vladi HNK, kojim se traži preispitivanje dodijeljenih koncesija za izgradnju malih hidroelektrana u slivu rijeke Neretvice.

Zahtjev je utemeljen na Zaključku Skupštine HNK od 26. januara 2021., godine kojim se od Vlade HNK traži preispitivanje dodijeljenih koncesija za izgradnju malih hidroelektrana Buna 1 i Buna 2 na lokalitetu Bunskih kanala, jer je koncesija dodijeljena nad zaštićenim dijelovima prirode, ali i ostalih(!) koncesija za izgradnju MHE koje nisu realizovane u predviđenim rokovima.

Iz Udruženja podsjećaju da su rokovi iz člana 11 Ugovora o koncesiji (Rokovi realizacije), zaključenog između Općine Konjic i Elektroprivrede BiH, istekli prije više od sedam godina, dok radovi na izgradnji nijedne od 15 planiranih MHE nisu započeti.

“Niti će početi dok smo mi živi!”, komentar je građana okupljenih u ovo udruženje.

“Iskreno vjerujući da će Vlada HNK postupiti po našem zahtjevu i izvijestiti nas o rezultatima provedene revizije, te, na taj način doprinijeti mirnom i civilizovanom rješavanju slučaja “Neretvica”. Poručujemo da smo budni i da nećemo odustati od ove teške borbe za biološki opstanak.”, kažu iz Udruženja, dodajući da su, u skladu s preporukama svog pravnog tima, Vladi, uz zahtjev, poslali i 21 stranicu odgovarajućih priloga.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije