Podsjećanja

V 2021.: Posljedice šljunkarske destrukcije i nebavljenja vlasti svojim poslom, u okolini Zvornika (VIDEO)

U rubrici Podsjećanja na portalu Antikorupcija i... Jedna od prvih aktivnosti neformalne grupe građana “Zaustavimo nelegalnu ekslopataciju šljunka u slivu rijeke Drine” biće traženje zvanične informacije od inspekcijskih organa Grada Zvornik šta se desilo i ko je odgovoran za ono što je sada na toj lokaciji.

Nedavno formirana grupa građana, koji se na području Zvornika žele boriti za uređeno korito rijeke Drine i legalnu i kontrolisanu eksplataciju šljunka, na terenu su dokumentovali havariju na više hektara zemljišta, koju su iza sebe ostavili bahati šljunkari. I prikupljeni foto i video materijala namjeravaju dostaviti nadležnima.

Riječ je o priobalnom području rijeke Drine u naselju Tršić, svega desetak kilometara udaljnom od Zvornika. Krateri, oko kojih je već izraslo drveće, onemogućavaju bilo kakvo buduće uređenje korita ili obaloutvrde, kakve se, primjera radi, prave u susjednoj Bijeljini. U Zvorniku, je na ovom dijelu toka Drine, to onemogućeno i pri svakim većim padavinama i porastom vodostaja ove rijeke voda se izliva čak do kuća uz cestu Zvornik – Bijeljina.

Mještani ove mjesne zajednice godinama ukazuju na problem i pokušavaju, ali bez uspjeha, suprostaviti se bahatosti i bezobzirnosti šljunkara, koji im bukvalno manje od pet metara od njihovih kuća prolaze nekategorisanim putem do, kako nam tvrde, ilegalnih šljunkara i sa obale Drine vraćaju se nepokriveni ceradom. Kada ih na pozive građana policija zaustavi i kontroliše, vozači koji rade za šljunkare pokazuju otpremnice preduzeća koja su ugašena ili u stečaju, odnosno ne obavljaju djelatnost.

“Krenuli smo u odlučnu, možemo reći u odsudnu bitku, protiv onih koji se ilegalno bave ovom djelatnošću i bukvalno ugrožavaju naše živote. Dosta je bilo tolerisanja prolazaka pretovarenih kamiona, bez cerade, uz same naše kuće. Nadležni će morati napokon da rade svoj posao i onemogućavaju nezakonite radnje šljunkara”, kaže nam jedan od inicijatora formiranja grupe građana u Zvorniku Dušan Aćimović.

Ovaj problem poznat je i gradskim vlastima u Zvorniku, za koje u grupi iznose sumnje da su doprinijele ovakvom stanju i devastaciji zemljišta u Tršiću uz rijeku Drinu. Sumnjaju da su one i prećutnim odobravanjem prekopavanja kruga ugašenog preduzeća AD “Vodoprivreda” još više ugrozili Tršić od budućih mogućih poplava.

Jedna od prvih aktivnosti neformalne grupe građana “Zaustavimo nelegalnu ekslopataciju šljunka u slivu rijeke Drine” biće traženje zvanične informacije od inspekcijskih organa Grada Zvornik šta se desilo i ko je odgovoran za ono što je sada na toj lokaciji.

Naime, iz fotografija je evidentno da je krug nekadašnjeg preduzeća prekopan i da su nastale mnogobrojne rupe za koje postoje sumnje da će biti popunjene vodom iz obližnjih bazena koji su nastali eksploatacijom šljunka.

“Poznato je da su rupe nastale usljed iskopavanja materijala koji je korišten za nasipe i druge radove. Postavićemo pitanje gradskim vlastima da li imaju saznanja da je, prema tvrdnjama građana koji su nam se obraćali, iskopavanja na ovom lokalitetu vršila firma DOO Keso gradnja iz Tršića, koja izvodi mnogobrojne radove širom Republike Srpske” – kažu nam iz grupe.

Kao što se vidi na fotografijama, na mjestima gdje su iskopane rupe površine nekoliko hektara već je počelo formiranje deponije smeća, te, postoje osnovane sumnje da će u eventualnim povišenim vodostajima rijeke Drine, koja na ovom području nema objekata za vodozaštitu, imovina i ljudski životi stanovnika ovog naselja biti ugroženi.

Očito je da je sa ovog lokaliteta u Tršiću iskopom šljunka isti izvezen u količini od više hiljada kubika, čime je, između ostalog, oštećen lokalni i budžet RS. U posjedu smo video snimka, koji na najbolji način pokazuje devastaciju područja uz rijeku Drinu u Tršiću i prekopani krug i ostatke bivšeg preduzeća AD “Vodoprivreda”.

Građani u akciji