NGG „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove - validne i priznate diplome“

Opstanak ili gašenje Slobomir P Univerziteta? – pitanje je sad

Slobomir P Univerzitet već godinu dana radi bez akreditacije, u milionskim dugovima i pod prijetnjom stečajem, sa brojnim nezakonitostima koje je registrovala i inspekcija, koja je reagovala na prijavu nezadovoljnih zaposlenika Univerziteta. Studenti traže sređivanje stanja i u ovoj i u drugim visokoškolskim ustanovama, kako bi diplome koje dobijaju bile validne i priznate, kako kod nas tako i u svijetu.

Navršena je puna godina od kada je istekla važeća akreditacija Slobomir P Univerziteta, koja im je izdata 2015. godine i važila je do 21. januara 2020. Inače, prvi privatni univerzitet u Republici Srpskoj započeo je rad 2007. godine, sa izvođenjem studijskih programa Pravne studije, Poresko-finansjska analiza, Ekonomija i menadžment, Informacione tehnologije, Anglistika, Grafički dizajn i Muzika.

Više hiljada svršenih studenata ovog fakulteta godinama su ubjeđivani da su njihove diplome priznate u Evropi, da će oni koji se odluče otisnuti preko okeana bez problema pronaći zaposlenje i u SAD, jer su osnivački Mira i Slobodan Pavlović američki državljani, pa je na dva odjeljenja Univerziteta u Bijeljini i Doboju uz zastavu BiH obavezna bila i zastava SAD.

„Nakon što sam završio mandat rektora na Univerzitetu Istočno Sarajevo prihvatio sam ponudu za predavača na Slobomiru, privukla me činjenica da su prilikom akreditacije kod Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS bili najbolje ocjenjena ustanova u ovom entitetu. Ali, ubrzo, odnosno prošle godine sam se frapirao stanjem i haosom koji vlada u njemu, sa nizom nezakonitosti u radu, koje na dva javna Univerziteta u RS, a i većini privatnih je naprosto nemoguće tolerisati. Rektor je lice u radnom odnosu u Srbiji, takvih ima i profesora koji rade u zemljama u susjedstvu, plate se isplaćuju putem priznanica, zaduživani su profesori i asistenti da obezbjeđuju studente za upis. U kabinetu, dok sam radio, gotovo da nije bilo studenata,…“, svjedoči o stanju na Slobomir P Univerzitetu donedavni rektor Univerziteta Istočno Sarajevo i redovni profesor Prof. dr Stevo Pašalić.

Pašalić je ne samo vodeći demograf u RS i BiH, već je i među najcitiranijim stručnjacima iz te oblasti u sedam zemalja Balkana, te se njegova riječ u naučnim krugovima uvažava i za vjerovati mu je kada govori o stanju na ovom Univerzitetu. Druge njegove kolege sa ove ustanove koje smo kontaktirali, kažu da su se obraćali inspekcijama, nadležnom ministarstvu, Poreskoj upravi i drugima, ali, za sada još, ne žele javno da govore na ovu temu.

„Nema razloga da ne kažem, bio sam i potpisnik nekih od prijava, sa žaljenjem i sada posmatram kako nekada prestižna obrazovna ustanova propada i stanje je sve gore“, kaže Pašalić, koji je, zbog ovakvog stanja i napustio SPU, ukazavši i na činjenicu da Univerzitet nije nikada akreditovan kod Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) BiH.

Prof dr Stevo Pašalić

Iz ove ustanove nisu odgovarali na naše upite da pojasne, potvrde ili negiraju navode iz prijava. Naizgled, stanje je normalno, odnosno od 1. januara do do 22. januara bila je pauza u radu i Univerzitet nije radio. Ovjera semestra i prijava ispita planirani su od 25. do 29. januara, a ispitni rokovi su zakazani u prvom terminu od 1. do 12. februara i drugom od 15. do 26. februara.

Međutim, pravo stanje stvari je savim drugačije od onog naizgled, jer je krajem godine čak bio izvjestan i stečaj Slobomir P Univerziteta. Ipak, početkom decembra “Naša banka” povukla je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad Univerzitetom, jer je vlasnik, Slobodan Pavlović, izmirio dug od 1,5 miliona maraka koji je ta obrazovna ustanova imala prema banci. Ali, preduzeće “Pavgord” iz Foče Gordana Pavlovića, je svega deset dana kasnije tražilo da se zbog duga od pet miliona maraka nad kompletnom kompanijom “Slobomir” iz Bijeljine otvori stečaj, čime bi u nevolje zapao i Univerzitet, jer je povezano pravno lice kompanije, zajedno sa preduzećima RTV “Slobomir”, “Slobomir nekretnine” i “Akva siti”.

Slobodan Pavlović

Vlasnik kompanije Slobodan Pavlović izneo je tvrdnju da je prodao dio nekretnina u vlasništvu u Čikagu u SAD i dao obećanje da će izmiriti dugove povjeriocu, ali su pravni zastupnici “Pavgorda” ipak zatražili uvođenje privremene mjere obezbjeđenja, odnosno blokadu žiro računa u Kompaniji “Slobomir” i u povezanim pravnim licima, kao i nad udjelima pravnih lica, čemu se se Pavlović i njegov pravni zastupnik nisu usprotivili. Sud je zatim zakazao slijedeće ročište za 15.februar, do kada je dat i rok Pavloviću da izmiri pet miliona maraka dugovanja.

Prevaziđe li SPU finansijke probleme, čekaju ga poslije ovih za njih najvažniji, a to je obezbjeđenje validne akreditacije, jer im je počela teći i posljednja godina za okončanje tog postupka. Naime, prema novom Zakonu o visokom obrazovanju i dopunskom rješenjem HEA RS, Univerzitet bi morao prestati sa radom nakon 21. januara 2022. godine, ukoliko do tada ne okonča taj postupak.

INTERVENCIJA INSPEKCIJE

“Zatražili smo zbog neusklađenosti nekih zakonskih rješenja na tom Univerzitetu od Prosvjetne inspekcije da interveniše, kako bi se nastavio postupak u ovom periodu reakreditacije. Imamo saznanja da je Univerzitet dobio novog rektora, ali nismo upoznati o kome se radi”, na upit našeg portala o statusu Univerziteta odgovorila je Tatjana Radaković, iz Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u RS.

Agencija je prema riječima Radaković završila i preregistraciju prema novom Zakonu o obrazovanju i preimenovana u Agenciju za visoko obrazovanje RS.

Inače, kada je riječ o inspekcijskim organima, Vanredna inspekcijska kontrola krajem oktobra prošle godine na SPU potvrdila je sumnje o nezakonitostima na koje je ukazala i Grupa studenata “Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome”, zainteresovanih da kroz inicijativu građana doprinesu sređivanju stanja u visokom obrazovanju Republike Srpske i povećanju ugleda obrazovnih institucija, te, u konačnici, vrijednosti diploma, koje student dobijaju nakon uspješnog završenja školovanja, na tržištu rada. Kako u BiH, tako i u svijetu.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije