OznakaDemantij

Demantovanje ničega

Bizarno. Ljudi obično demantuju nešto što piše ili je rečeno. Mi smo dobili pismo, od advokata, u kome se demantuje utisak(!) koji bi čitalac mogao(!) steći...

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije